การ​ใช้​ไฟ​นำทาง

ไฟ​ภายนอก​รถ​บางส่วน​จะ​ยังคง​สว่าง​อยู่ และ​ทำ​หน้าที่​เป็น​ไฟ​นำ​ทาง​หลังจาก​ที่​ได้​ล็อค​รถแล้ว
เมื่อ​ต้องการ​สั่งงานฟังก์ชัน:
ต้อง​แน่ใจ​ว่า​ได้​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​รถแล้ว
ดัน​คัน​สวิตช์​ด้าน​ซ้ายมือ​ไป​ด้านหน้า​เข้า​หา​แผง​หน้าปัด​และปล่อย
ออก​จาก​รถ​และ​ล็อคประตู
สัญลักษณ์ iCup-2222-HomeSafeLigt symbol in DIM จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​เพื่อ​แสดง​ว่า​มี​การ​สั่งงาน​ฟังก์ชัน และ​ไฟ​ภายนอก​รถ​ติด​สว่างขึ้น: ไฟ​แสดง​ตำแหน่ง​ของ​รถ ไฟ​หน้า ไฟ​ส่อง​แผ่น​ป้าย​ทะเบียน และ​ไฟ​ที่​มือ​จับ​ด้านนอก*

ไฟ​นำ​ทาง​จะ​ติด​สว่าง​เป็น​เวลาประมาณ 60 วินาที

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม