กล้อง​ช่วย​จอดรถ*

กล้อง​ช่วย​จอด​สามารถ​ช่วย​คนขับ​ใน​ระหว่าง​การ​บังคับ​รถ​ใน​ที่​แคบ​ได้ โดย​จะ​แสดง​สิ่ง​กีด​ขวาง​ที่​มี​อยู่​ด้วย​ภาพ​จาก​กล้อง​และ​ภาพกราฟิก​บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง
Px-21w22-iCup-Park Assist Camera side view with buttons
ตัวอย่าง​ของ​มุมมอง​ของกล้อง
 1. P5-Icon red circle 1การ​ตั้งค่า
 2. P5-Icon red circle 2สั่งงาน​กล้อง​ทุก​ตัว​เพื่อ​ดู​ภาพแบบ 360°
 3. P5-Icon red circle 3สั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​เซ็นเซอร์​ระบบ​ช่วยจอด
 4. P5-Icon red circle 4สั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​เบรก​อัตโนมัติ​เมื่อ​ถอยหลัง*

กล้อง​ช่วย​จอด​เป็น​ฟังก์ชัน​สนับสนุน​ที่​จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​เข้า​เกียร์​ถอย​หลัง หรือ​ใน​แบบ​แมน​นวล​โดย​ใช้​จอแสดงผลส่วนกลาง

 คำเตือน

 • ความสามารถ​ของ​กล้อง​ช่วย​จอด​รถ​ใน​การ​จำลอง​ภาพ​รอบตัว​รถ​อย่าง​ชัดเจน​ใน​ทุก​โซน​นั้น อาจ​ได้รับ​ผลกระทบ​จาก​สภาพ​ต่างๆ ใน​ระหว่าง​การ​ใช้งาน
 • โปรด​ใช้​ความ​ระมัดระวัง​เมื่อ​มี​ผู้คน​หรือ​สัตว์​เลี้ยง​อยู่​ใน​บริเวณ​ใกล้​กับรถ
 • โปรด​ระลึก​ไว้​เสมอ​ว่า​ด้านหน้า​ของ​รถ​อาจ​เคลื่อนที่​เข้า​หา​การจราจร​ที่​วิ่ง​เข้า​มา​ใน​ระหว่าง​การ​เลื่อน​รถ​เข้าจอด
 • วัตถุ/สิ่ง​กีด​ขวาง​บน​จอแสดงผล​อาจจะ​ใกล้​กับ​รถ​มากกว่า​ที่​ปรากฏ​ในจอแสดงผล

 คำเตือน

 • ฟังก์ชัน​เป็น​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​เพิ่มเติม​สำหรับ​คนขับ​ที่​มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อ​เพิ่ม​ความ​สะดวกสบาย​ใน​การ​ขับ​ขี่​และ​เพิ่ม​ความ​ปลอดภัย​ให้​สูงขึ้น ฟังก์ชัน​นี้​อาจ​ไม่​สามารถ​รับมือ​กับ​สถานการณ์การจราจร​, สภาพ​อากาศ และ​สภาพ​ถนน​บาง​รูปแบบได้
 • ขอ​แนะนำ​ให้​คนขับ​อ่าน​ทุก​ส่วน​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ฟังก์ชัน​นี้ เพื่อ​เรียนรู้​เกี่ยวกับ​ปัจจัย​ต่างๆ เช่น ข้อจำกัด​ของ​ระบบ​และ​สิ่ง​ที่​คนขับ​ควร​ทราบ​ก่อนที่​จะ​ใช้​งาน​ระบบ เป็นต้น
 • ฟังก์ชัน​ของ​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ไม่ได้​เข้า​มา​แทน​ความ​ระมัดระวัง​และ​การ​ตัดสินใจ​ของ​คนขับ​แต่​อย่าง​ใด คนขับ​เป็น​ผู้รับผิดชอบ​ใน​การ​ทำ​ให้​แน่ใจ​ได้​ถึง​การ​ขับ​ขี่​รถ​อย่างปลอดภัย​, ที่​ความเร็ว​ที่เหมาะสม​, ด้วย​ระยะห่าง​จาก​รถ​คัน​อื่น​ที่​เหมาะสม และ​เป็นไป​ตาม​กฎ​จราจร​และ​ข้อบังคับ​ที่​มี​ผล​ใช้​ในขณะ​นั้นๆ อยู่เสมอ
 1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม