การ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​เลี้ยวด้านหลัง

หลอดไฟ​สำหรับ​ไฟ​เลี้ยว​ด้านหลัง​จะ​อยู่​หลัง​แผง​ปิด​ที่​ด้านข้าง​ของ​ห้อง​เก็บสัมภาระ
P6-1746-XC40-Remove rear light panel

ดัน​ฝา​ปิด​แผง​ปิด​ที่​ขอบ​ด้านบน​เข้า​เพื่อ​ปลดออก

เลื่อน​ฉนวน​ออกไป​ทางด้านข้าง​เพื่อ​เข้า​ไป​ที่​เบ้ารับ
P6-1746-XC40-Remove light support bridge

คลาย​สก​รู​และ​ถอด​โบล​ทยึด​สปริง​ออก​ใน​ทิศทาง​ทวน​เข็ม​นาฬิกา ดัน​คลิป​ไป​ทางด้านข้าง และ​ถอด​เบ้า​รับออก การ​ปล่อย​สก​รู​ทิ้ง​ไว้​ใน​เบ้า​รับ​จะ​เป็น​วิธี​ที่​ง่ายที่สุด

ปลด​ตัว​ยึด​หลอดไฟ​สี​เทา​โดย​การ​หมุน​ทวน​เข็ม​นาฬิกา​แล้ว​ดึงออก
ถอด​หลอดไฟ​ออก​โดย​การก​ดลง​แล้ว​หมุน​ทวน​เข็มนาฬิกา
ติดตั้ง​หลอดไฟ​หลอด​ใหม่​โดย​การ​กด​หลอดไฟ​เข้า​แล้ว​หมุน​ตาม​เข็มนาฬิกา
ใส่​ตัว​ยึด​หลอดไฟ​โดย​หมุน​ตาม​เข็มนาฬิกา
ติดตั้ง​คาน​รองรับ​โดย​ใช้​โบลท์​ยึด​สปริง​ที่​เกี่ยวข้อง และ​ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​คลิป​อยู่​ใน​แนว​ที่ถูกต้อง ขัน​โบลท์​ยึด​สปริง​จน​สุด แรงบิดสูงสุด 2 นิว​ตันเมตร (1.5 ปอนด์ฟุต)
เลื่อน​ฉนวน​กลับ​เข้า​ที่ จากนั้น​ให้​เกี่ยว​แผง​ปิด​แล้ว​ดัน​กลับ​เข้าที่

 สำคัญ

ห้าม​แตะ​ชิ้นส่วน​ที่​แก้ว​ของ​หลอดไฟ​ด้วย​มือเปล่า ความ​ร้อน​จะ​ทำ​ให้​น้ำมัน​จาก​นิ้ว​มือ​ระเหย​เป็น​ไอ​และ​เคลือบ​ตัว​สะท้อน​แสง​ไว้​ซึ่ง​เป็น​สาเหตุ​ให้​เกิด​การ​ชำรุด​เสียหายได้

 บันทึก

ไฟ​ส่อง​สว่าง​ภายนอก เช่น ไฟ​หน้า​และ​ไฟ​ท้าย อาจ​มี​ละออง​น้ำ​เกาะ​ชั่วคราว​ที่​ด้าน​ใน​ของ​กระจกครอบ ซึ่ง​ถือ​เป็น​เรื่อง​ปกติ ไฟ​ส่อง​สว่าง​ภายนอก​ทั้งหมด​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​ให้​ทนทาน​ต่อ​สภาพเช่นนี้ โดยทั่วไป​แล้ว น้ำ​จาก​การ​ควบแน่น​จะ​ถูก​ระบาย​ออก​จาก​เบ้า​หลอดไฟ​เมื่อ​เปิด​ไฟ​เป็น​ระยะเวลาหนึ่ง