โหมด​การ​เคลื่อนที่ช้าๆ

โหมด​การ​เคลื่อนที่​ช้าๆ จะ​ช่วย​ใน​การ​ขับ​ขี่​ด้วย​ความเร็ว​ต่ำ เช่น ใน​การจราจร​ที่​ติดขัด​หรือ​ใน​ที่​จอด​รถ เป็นต้น

เมื่อ​ฟังก์ชัน​นี้​ทำงาน รถ​จะ​เคลื่อนที่​อย่าง​ช้าๆ ใน​ทิศ​ทางการ​เคลื่อนที่​ที่​เลือก​ไว้ โดย​ไม่​จำเป็นต้อง​เหยียบคันเร่ง

การ​สั่งงาน​โหมด​การ​เคลื่อนที่ช้าๆ

กด iCup-2037-Settings symbol บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง
เลือก Driving
ยกเลิก​การทำงาน One Pedal Drive
ในขณะ​นี้ โหมด​การ​เคลื่อนที่​ช้าๆ ได้​ทำงานแล้ว

การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​โหมด​การ​เคลื่อนที่ช้าๆ

กด iCup-2037-Settings symbol บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง
เลือก Driving
สั่งงานโหมด One Pedal Drive On หรือ Auto
ในขณะ​นี้ โหมด​การ​เคลื่อนที่​ช้าๆ ได้​หยุด​ทำงานแล้ว