'ระบบ​หลีกเลี่ยง​การชน​' เพื่อ​ช่วย​หลีกเลี่ยง​การ​ชน​กับ​รถ​ที่​อยู่​ใน​บริเวณ​จุด​อับสายตา* ของคนขับ

ระบบ​หลีกเลี่ยง​การชน1 สามารถ​ช่วย​คนขับ​ที่​ไม่ได้​สังเกต​ว่า​รถ​กำลัง​วิ่ง​ออก​จาก​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ในขณะ​ที่​มี​รถ​กำลัง​วิ่ง​เข้า​มา​หา ไม่​ว่า​จะ​เป็น​จาก​ด้านหลัง​หรือ​ใน​บริเวณ​จุด​อับ​สายตา​ก็ตาม
P5-1717 - Blind Spot Information Systems with steering assistanse
ฟังก์ชัน​นี้​สามารถ​ช่วย​บังคับ​รถ​กลับ​เข้า​มา​ใน​ช่องทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเองได้
  1. P5-Icon red circle 1รถ​คัน​อื่น​ใน​บริเวณ​จุดบอด
  2. P5-Icon red circle 2รถ​ของท่าน

ฟังก์ชัน​ยัง​สามารถ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​เมื่อ​คนขับ​ต้องการ​เปลี่ยน​ช่องทางเดิน​รถ​โดย​การ​เปิด​ไฟ​เลี้ยว และ​ไม่ได้​สังเกต​ว่า​รถ​คัน​อื่น​กำลัง​วิ่ง​เข้า​มา​ได้​อีกด้วย

ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ทำงาน​ภายใน​ช่วงความเร็ว 60-140 กม./ชม. (37-87 ไมล์​ต่อชั่วโมง) บน​ถนน​ที่​มี​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ที่ชัดเจน

ไฟ​ใน​กระจก​มอง​ข้าง​จะ​กะพริบ​พร้อม​กับ​มี​การ​จ่าย​แรง​บังคับเลี้ยว นอกจากนี้ เสียง​สัญญาณ​ยัง​ดัง​ขึ้น​อีกด้วย

เมื่อ​ฟังก์ชัน​เข้า​แทรก​การ​ทำงาน จะ​มี​ข้อความ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

 คำเตือน

การ​เตือน​และ​การ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​เนื่องจาก​การ​ชน​ที่​กำลัง​จะ​เกิดขึ้น​มักจะ​เกิดขึ้น​ช้ามาก

 บันทึก

ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ใช้​ชุด​กล้อง​และ​เรดาร์​ซึ่ง​มี​การ​จำกัด​การ​ใช้​งานทั่วไป
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  2. 1 Collision Avoidance

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่