การ​กระจายอากาศ

ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​จะ​จ่าย​อากาศ​ที่​ไหล​เข้า​มา​ไป​ยัง​ช่อง​จ่าย​อากาศ​ต่างๆ ใน​ห้องโดยสาร

การ​กระจาย​อากาศ​แบบ​อัตโนมัติ​และ​แบบ​แมนนวล

เมื่อ​การ​ปรับ​สภาพ​อากาศ​แบบ​อัตโนมัติ​ทำงาน​อยู่ การ​กระจาย​อากาศ​จะ​ทำงาน​โดยอัตโนมัติ ถ้า​จำเป็น จะ​สามารถ​ควบคุม​การ​กระจาย​อากาศ​ใน​แบบ​แมน​นวลได้

ช่อง​จ่าย​อากาศ​แบบ​ปรับได้

ช่อง​จ่าย​อากาศ​บาง​ช่อง​ใน​รถ​จะ​สามารถ​ปรับ​ได้ ซึ่ง​หมายความ​ว่า​ท่าน​สา​มาถเปิด/ปิด​ช่อง​จ่าย​อากาศ​เพื่อ​ปรับ​การ​ไหล​ของ​อากาศได้

P6-1846-XC40H–Climate–Air vents regulation overview
ตำแหน่ง​ของ​ช่อง​จ่าย​อากาศ​แบบ​ปรับ​ได้​ใน​ห้องโดยสาร
  1. P5-Icon red circle 14 ตำแหน่ง​ที่​แผง​คอนโซล​หน้า และ​สอง​ตำแหน่ง​ที่​ด้านหลัง​ของ​คอนโซล​บริเวณ​โพรง​เพลากลาง

 บันทึก

ที่​อุณหภูมิ​แวดล้อม​ต่ำ จะ​ไม่​มี​อากาศ​จ่าย​จาก​ท่อ​ลม​แบบ​ปรับ​ได้​ที่​ด้านหลัง​ของ​คอนโซลกลาง