การ​สั่งงาน​และ​การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ตัว​ล็อค​ป้องกันเด็ก

ตัว​ล็อค​ป้องกัน​เด็ก​จะ​ป้องกัน​การ​เปิด​ประตู​ด้าน​หลังจาก​ภายในรถ เมื่อ​มี​ตัว​ล็อค​นิรภัย​สำหรับ​เด็ก​แบบ​ไฟฟ้า การ​สั่งงาน​กระจก​ไฟฟ้า​จาก​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​จะ​ถูก​ระงับไว้

ตัว​ล็อค​ป้องกัน​เด็ก​อาจ​เป็น​แบบ​แมน​นวล​หรือ​แบบไฟฟ้า* ก็ได้

ตัว​ล็อค​ป้องกัน​เด็ก​แบบ​แมนนวล

P5-1507 Door with manual child lock with key blade
ตัว​ล็อค​ป้องกัน​เด็ก​แบบ​แมนนวล อย่า​สับสน​กับ​การ​ล็อค​ประตู​ด้วยมือ
ใช้​ดอก​กุญแจ​แบบ​ถอด​ได้​ของ​กุญแจ​ใน​การ​หมุนปุ่ม
P5-Icon gray box Aประตู​จะ​ถูก​ปิด​กั้น​ไม่ให้​สามารถ​เปิด​จาก​ภายในได้
P5-Icon gray box Bประตู​สามารถ​เปิด​ได้​จาก​ทั้ง​ภายนอก​และภายใน

 บันทึก

  • ปุ่ม​ควบคุม​ของ​ประตู​จะ​เป็น​การ​ป้องกัน​ประตู​บาน​ดังกล่าว​เพียง​อย่าง​เดียว ไม่ใช่​ประตู​หลัง​ทั้ง​สอง​บาน​พร้อมกัน
  • รถ​ที่​มี​ตัว​ล็อค​ป้องกัน​เด็ก​แบบ​ไฟฟ้า​จะ​ไม่​มี​ตัว​ล็อค​ป้องกัน​เด็ก​แบบ​แมนนวล

ตัว​ล็อค​ป้องกัน​เด็ก​แบบไฟฟ้า*

การ​สั่งงาน​และ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ตัว​ล็อค​ป้องกัน​เด็ก​แบบ​ไฟฟ้า​สามารถ​ทำ​ได้​ใน​ตำแหน่ง​สวิตช์​กุญแจ​ทุก​ตำแหน่ง​ที่​เกิน​กว่าตำแหน่ง 0 การ​สั่งงาน​และ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​สามารถ​ทำ​ได้​ภายใน​เวลา​ไม่เกิน 2 นาที หลังจาก​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​รถ​โดย​ที่​ไม่​มี​การ​เปิด​ประตูใดๆ

P6-1746-XC40 - Child safety lock button
ปุ่ม​สั่งงาน​และ​ยกเลิก​การทำงาน

ตัว​ล็อค​นิรภัย​สำหรับ​เด็ก​ที่​ด้านหลัง​ทำงานอยู่

เมื่อ​ไฟ​ภายใน​ปุ่ม​ติด​สว่าง​ขึ้น แสดง​ว่า​ตัว​ล็อค​นิรภัย​สำหรับ​เด็ก​ทำงานอยู่

ถ้า​สั่งงาน​ตัว​ล็อค​ป้องกัน​เด็ก​ในขณะ​ที่​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​รถ ตัว​ล็อค​จะ​ยัง​ทำงาน​อยู่​เมื่อ​สตาร์ท​รถ​ครั้งถัดไป

  • ไม่​สามารถ​เปิด​ประตู​ด้าน​หลังจาก​ภายในรถ
  • การ​สั่งงาน​กระจก​ไฟฟ้า​ด้านหลัง​จะ​สามารถ​ทำ​ได้​จาก​ประตู​คนขับเท่านั้น

ตัว​ล็อค​นิรภัย​สำหรับ​เด็ก​ที่​ด้านหลัง​ปิด​ทำงานอยู่

เมื่อ​ไฟ​ภายใน​ปุ่ม​ไม่​ติด​สว่าง​ขึ้น แสดง​ว่า​ตัว​ล็อค​นิรภัย​สำหรับ​เด็ก​ปิด​ทำงานอยู่

  • ท่าน​สามารถ​เปิด​ประตู​ด้าน​หลังจาก​ภายใน​รถ และ​สามารถ​สั่งงาน​กระจก​ไฟฟ้า​จาก​ที่​นั่ง​ด้านหลังได้

สัญลักษณ์​และข้อความ

สัญลักษณ์ข้อความความหมาย
P6-20w37-DIM-ChildLock-ON
Rear child lock activatedตัว​ล็อค​ป้องกัน​เด็ก​เปิดทำงาน
P6-20w37-DIM-ChildLock-OFF
Rear child lock deactivatedตัว​ล็อค​ป้องกัน​เด็ก​ปิดทำงาน
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม