การ​เปลี่ยน​เจ้าของ​รถ​เมื่อ​มีแอพ Volvo Cars* เชื่อมโยง​อยู่​กับรถ

ใน​กรณี​ที่​มี​การ​เปลี่ยน​เจ้าของ​รถ จะ​มี​ขั้นตอน​จำนวน​หนึ่ง​ที่​จำเป็นต้อง​ทำ​เพื่อ​ยกเลิก​การ​เชื่อมโยง​ของ​เจ้าของ​รถ​คน​เก่า และ​ทำ​ให้​เจ้าของ​รถ​คน​ใหม่​มี​ตัวเลือก​ใน​การ​เชื่อมโยงแอพ Volvo Cars เข้า​กับรถ

การ​ขายรถ

เจ้าของ​รถ​ก่อน​หน้า​นี้​จำเป็นต้อง​ลบ​การ​เชื่อมโยง​ระหว่าง​รถ​กับแอพ Volvo Cars เมื่อ​การ​เป็น​เจ้าของ​รถ​สิ้นสุด​ลง รถ​จะ​ถูก​รี​เซ็ต​กลับไป​เป็น​ค่า​จาก​โรงงาน​โดย​อัตโนมัติ ซึ่ง​โปรไฟล์​, ข้อมูล​ของผู้ใช้​, กุญแจ​ที่​เชื่อมโยงไว้​, การ​ตั้ง​ค่า​ส่วนตัว และ​อื่นๆ จะ​ถูก​ลบไป

การ​ซื้อรถ

เจ้าของ​รถ​ราย​ใหม่​จำเป็นต้อง​เชื่อมต่อแอพ Volvo Cars เข้า​กับรถ

การ​เปลี่ยน​เจ้าของ​รถ​เมื่อ​เปลี่ยนประเทศ

เมื่อ​ซื้อ​รถ​หรือ​นำ​รถ​ไป​ใช้​งาน​ใน​ประเทศ​อื่น จะ​จำเป็นต้อง​ทำ​การ​ดำเนินการเพิ่มเติม โปรด​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​เพื่อ​ขอ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​เรื่องนี้

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม