การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​การ​ตั้ง​ค่า​เวลา​สำหรับ​การ​หมุนเวียนอากาศ

การ​หมุนเวียน​อากาศ​ภายใน​รถ​จะ​ตัด​อากาศ​ที่​ไม่ดี​, แก๊ส​ไอ​เสีย และ​อื่นๆ จาก​ภายนอก​รถ​ออกไป โดย​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​จะ​นำ​อากาศ​ใน​ห้อง​โดยสาร​กลับมา​หมุนเวียน​ภายในรถ

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​ได้​ว่า​ต้องการ​ให้​การ​หมุนเวียน​อากาศ​ภายใน​รถ​ทำงาน​หรือไม่​ทำงาน โดย​เมื่อ​สั่งงาน​ตัว​ตั้ง​เวลา​ไว้ การ​หมุนเวียน​อากาศ​ภายใน​รถ​จะ​หยุด​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติหลังจาก 20 นาที

เปิด​มุมมอง​สภาพ​อากาศ​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​โดย​การ​แตะ​ที่​ปุ่ม​อุณหภูมิ​ที่​ตรง​กลาง​ด้านล่าง​ของ​จอแสดงผล​ตรงกลาง
กด iCup-2037-Icon three dots horizontal
เลือก​การ​ตั้ง​ค่าที่​ต้องการใน Recirculation timer เพื่อสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ตัว​ตั้ง​เวลา​สำหรับ​การ​หมุนเวียน​อากาศ​ภายในรถ