การ​รี​ไซเคิลแบตเตอรี่

แบตเตอรี่​ที่​ใช้​แล้ว​จะต้อง​ได้รับ​การ​รี​ไซเคิล​ด้วย​วิธี​ที่​เป็น​มิตร​ต่อสิ่งแวดล้อม

โปรด​ปรึกษา​ศูนย์บริการ​หาก​ท่าน​ไม่​มั่นใจ​ว่า​ควร​จะ​กำจัด​ขยะ​ประเภท​นี้​อย่างไร ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง การ​ทำงาน​กับ​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้า​สูง​จะต้อง​ทำ​โดย​พนักงาน​ของ​ศูนย์บริการ​ที่​ได้รับ​อนุญาตเท่านั้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง