การ​ตั้งโปรแกรม HomeLink®*

ตั้งโปรแกรม HomeLink®1, รี​เซ็ต​การ​ตั้ง​โปรแกรม หรือ​ตั้ง​โปรแกรม​ปุ่ม​แต่​ละ​ปุ่มใหม่

การ​ตั้งโปรแกรม

เล็ง​รีโมต​คอนโทรล​ไป​ที่ปุ่ม HomeLink® ที่​จะ​ตั้ง​โปรแกรม โดย​ถือ​รีโมต​คอนโทรล​ให้​ห่าง​จาก​ปุ่มประมาณ 2-8 ซม. (ประมาณ 1-3 นิ้ว) ห้าม​มี​สิ่ง​ใด​บด​บัง​ไฟ​แสดงบน HomeLink®
กด​ทั้ง​ปุ่ม​บน​รีโมต​คอนโทรล​และ​ปุ่ม​ที่​จะ​ตั้ง​โปรแกรม​ใหม่บน HomeLink® ค้าง​ไว้​พร้อมกัน
ห้าม​ปล่อย​ปุ่ม​จนกว่า​ไฟ​แสดง​จะ​เปลี่ยน​จาก​กะพริบช้าๆ (ประมาณ​หนึ่ง​ครั้ง​ต่อวินาที) เป็น​กะพริบ​อย่างรวดเร็ว (ประมาณ 10 ครั้ง​ต่อวินาที) หรือ​ติด​สว่างคงที่

ถ้า​ไฟ​แสดง​ติด​สว่างคงที่: แสดง​ว่า​การ​ตั้ง​โปรแกรม​เสร็จ​สิ้นแล้ว

กด​ปุ่ม​ที่ตั้ง​โปรแกรมแล้ว 2 ครั้ง​เพื่อสั่งงาน

ถ้า​ไฟ​แสดง​กะพริบ​อย่างรวดเร็ว: อุปกรณ์​ที่​จะ​ตั้ง​โปรแกรม​เข้ากับ HomeLink® อาจ​มี​ฟังก์ชัน​นิรภัย​ที่​จำเป็นต้อง​ทำ​ขั้นตอนเพิ่มเติม

ทดลอง​โดย​การ​ปุ่ม​ที่ตั้ง​โปรแกรมแล้ว 2 ครั้ง​เพื่อ​ดู​ว่า​การ​ตั้ง​โปรแกรม​เป็น​ผลสำเร็จหรือไม่ ไม่เช่นนั้น​แล้ว ให้​ทำ​ขั้นตอนต่อไป

P5-1507 HomeLink Learn button
ค้นหา​ปุ่ม​การ​ตั้งโปรแกรม2 บน​ตัวรับ​สัญญาณ​สำหรับ​ประตู​โรงรถ​หรือ​อื่นๆ ที่​คล้ายคลึงกัน โดย​ปกติ​จะ​อยู่​ใกล้​กับ​ตัว​ยึด​เสา​อากาศ​บนตัวรับ

กด​และ​ปล่อย​ปุ่ม​ตั้ง​โปรแกรม​บน​ตัวรับ​สัญญาณ​หนึ่งครั้ง

การ​ตั้ง​โปรแกรม​จะต้อง​ทำ​ให้​เสร็จภายใน 30 วินาที​หลังจาก​ที่​กดปุ่ม

กดปุ่ม HomeLink® ที่​ท่าน​ต้องการ​ตั้ง​โปรแกรม​แล้วปล่อย ทำ​ขั้นตอน กด/ค้าง/ปล่อย ซ้ำ​เป็น​ครั้ง​ที่​สอง หรือ​อาจ​ต้อง​ทำซ้ำ​อีก​เป็น​ครั้ง​ที่​สาม ขึ้นอยู่​กับ​รุ่น​ของ​ตัวรับสัญญาณ
การ​ตั้ง​โปรแกรม​เสร็จ​สิ้นแล้ว

 บันทึก

ความสามารถ​ใน​การ​ตั้งโปรแกรม HomeLink® ของ​รีโมต​คอนโทรล​บาง​ตัว​จะ​ดี​ขึ้น​ที่​ระยะห่างประมาณ 15–20 ซม. (ประมาณ 6–12 นิ้ว)

การ​ตั้ง​โปรแกรม​ปุ่ม​แต่​ละ​ปุ่มใหม่

กด​ปุ่ม​ที่​ต้องการ​ค้าง​ไว้​เป็น​เวลาประมาณ 20 วินาที
เมื่อ​ไฟ​แสดงบน HomeLink® เริ่ม​กะพริบ​ช้าๆ ให้​ทำ​การ​ตั้ง​โปรแกรม​ต่อไปตามปกติ

 บันทึก

ถ้า​ปุ่ม​ที่​จะ​ทำ​การ​ตั้ง​โปรแกรม​ใหม่​ไม่ได้​รับ​การ​ตั้ง​โปรแกรม​ด้วย​ชุด​อุปกรณ์​ใหม่ ปุ่ม​จะ​กลับไป​ใช้​การ​ตั้ง​โปรแกรม​ที่​บันทึก​ไว้​ก่อน​หน้านี้

การ​ตั้ง​ค่าปุ่ม HomeLink® อีกครั้ง

การ​รี​เซ็ต​จะ​เป็น​การ​รี​เซ็ตปุ่ม HomeLink® ทั้งหมด​พร้อม​กันเท่านั้น การ​ตั้ง​โปรแกรม​จะ​ทำ​สำหรับ​ปุ่ม​แต่​ละ​ปุ่ม​แยกกันเท่านั้น

กด​ปุ่ม​ด้าน​นอกบน HomeLink® ค้าง​ไว้​เป็น​เวลาประมาณ 10 วินาที
เมื่อ​ไฟ​แสดง​เปลี่ยน​จาก​ติด​สว่าง​คงที่​เป็น​เริ่ม​กะพริบ แสดง​ว่า​ปุ่ม​ได้รับ​การ​รี​เซ็ต​และ​พร้อม​สำหรับ​การ​ตั้ง​โปรแกรม​ใหม่แล้ว

ปัญหา​ใน​การ​ตั้งโปรแกรม

โปรด​เยี่ยมชม homelink.com หรือ​โทรศัพท์​ไป​ที่หมายเลข 00 8000 466 354 65 (หรือ​หมายเลข​แบบพ​รีเมี่ยม​แบบ​มี​การ​คิดค่าบริการ +49 6838 907 277)3

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  2. 1 ใช้​กับ​บางตลาด
  3. 2 ชื่อ​และ​สี​ของ​ปุ่ม​ของ​บริษัทผู้ผลิต​ต่างๆ อาจ​แตกต่าง​กันออกไป
  4. 3 โปรด​ทราบ​ว่า​หมายเลข​แบบ​คิด​ค่าบริการ​อาจ​ไม่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้ ทั้งนี้​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​ผู้ให้บริการ