การ​ล็อค​และ​การ​ปลด​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ*

เมื่อ​มี​ระบบ​การ​ล็อค​และ​ปลด​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ การ​แตะ​บน​พื้นผิว​ที่​ไว​ต่อ​การ​สัมผัส​บน​มือ​จับ​ประตู​ก็​เพียงพอ​แล้ว​สำหรับ​การ​ล็อค​หรือ​ปลด​ล็อครถ กุญแจ​จะต้อง​อยู่​ใน​บริเวณ​ใกล้​กับรถ

 บันทึก

กุญแจ​ชุด​ใด​ชุด​หนึ่ง​ของ​รถ​จะต้อง​อยู่​ภายใน​ระยะ​การ​ทำงาน​จึง​จะ​สามารถ​ทำ​การ​ล็อค​หรือ​ปลด​ล็อคได้
P5-1519-Door handle with Touch-sensitive areas
  1. P5-Icon red circle 1ร่อง​ที่​ไว​ต่อ​การ​สัมผัส​สำหรับ​การล็อค
  2. P5-Icon red circle 2ผิวหน้า​ที่​ไว​ต่อ​การ​สัมผัส​สำหรับ​การ​ปลดล็อค

 บันทึก

โปรด​ทราบ​ว่า หาก​กุญแจ​อยู่​ใน​ระยะ​การ​ทำงาน อาจ​มี​การ​เรียกใช้​งาน​ระบบ​เนื่องจาก​การ​ล้าง​รถได้

การ​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ

ท่าน​สามารถ​สั่งงาน​การ​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ​ได้​โดย​การ​สัมผัส​มือ​จับ​บน​รถ​ในขณะ​ที่​ปิดอยู่

เมื่อ​ประตู​ท้าย​เปิด​อยู่ ท่าน​ยัง​สามารถ​ทำ​การ​ล็อค​โดย​ใช้​มือ​จับ​บน​ประตู​ด้านข้าง​ได้​อีกด้วย ใน​กรณี​นี้ ประตู​ท้าย​จะ​ล็อค​หลังจาก​ที่​ปิด​ประตู​ท้ายแล้ว

แตะ​พื้นผิว​ที่​ทำ​เครื่องหมาย​ไว้​บน​ด้าน​นอก​ของ​มือ​จับ​ประตู​หลังจาก​ที่​ปิด​ประตูแล้ว

ท่าน​ยัง​สามารถ​ล็อค​รถ​โดย​ใช้​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ​โดย​การ​กดปุ่ม P5-1507 Power Operated Tailgate - close and lock button ที่​ขอบ​ด้านล่าง​ของ​ประตู​ท้าย แล้ว​ปิด​ประตู​ท้าย​ลง​ได้​อีกด้วย

ไฟ​แสดง​การ​ล็อค​บน​แผง​หน้าปัด​จะ​เริ่ม​กะพริบ​เพื่อ​ยืนยัน​ว่า​รถ​ล็อคแล้ว

การ​ปิด​กระจก​ประตู​โดย​ใช้​การ​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ

ใน​การ​ปิด​กระจก​ประตู​ทั้งหมด​และ​หลังคา​พา​โนรามา* พร้อมกัน - กด​นิ้ว​ลง​บน​ร่อง​รับ​การ​สัมผัส​ที่​ด้าน​นอก​ของ​มือ​จับ​ประตู​ค้าง​ไว้​จนกระทั่ง​กระจก​ประตู​และ​หลังคา​ปิดสนิท

การ​ล็อค​เมื่อ​ประตู​ท้าย​เปิดอยู่

ถ้า​มี​การ​ล็อค​รถ​และ​ประตู​ท้าย​ยังคง​เปิด​อยู่ โปรด​ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ท่าน​ไม่ได้​ลืม​กุญแจ​ไว้​ใน​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​เมื่อ​ปิด​ประตูท้าย

 บันทึก

หาก​ตรวจ​พบว่า​กุญแจ​อยู่​ภายใน​รถยนต์ ประตู​ท้าย​จะ​ไม่​ล็อค​เมื่อ​มี​การปิด

การ​ปลด​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ

จับ​มือ​จับ​ประตู​หรือ​กด​เบาๆ ที่​แผ่น​กด​ยาง​ใต้​มือ​จับ​ประตู​ท้าย​เพื่อ​ปลด​ล็อครถ

ไฟ​แสดง​การ​ล็อค​บน​แผง​หน้าปัด​จะ​หยุด​กะพริบ​เพื่อ​ระบุ​ว่า​มี​การ​ปลด​ล็อค​รถแล้ว

การ​ล็อค​ซ้ำอัตโนมัติ

ถ้า​ไม่​มี​การ​เปิด​รถ​ภายในเวลา 2 วินาที หลังจาก​ที่​ปลด​ล็อค​รถ รถ​จะ​ถูก​ล็อค​อีก​ครั้ง​โดยอัตโนมัติ ฟังก์ชัน​นี้​ช่วย​ลด​ความ​เสี่ยง​ของ​การ​ปลด​ล็อค​รถ​ทิ้ง​ไว้​โดย​ไม่ได้​ตั้งใจ​ให้น้อยลง

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม