การ​ตั้ง​ค่า​รายการ​วิทยุโปรด*

ท่าน​สามารถ​เพิ่ม​ช่อง​สถานี​วิทยุ​ลง​ใน​รายการ​ของ​รายการ​วิทยุ​โปรด​ที่​แสดง​ใน​แท็​บแยก​ต่างหาก​ใน​แอพ​วิทยุได้

รายการ​วิทยุโปรด

ใน​การ​บันทึก​ช่อง​สถานี​วิทยุ​ลง​ใน​รายการ​โปรด​ของ​ท่าน ให้​ทำดังต่อไปนี้:
เปิด​แอพ​วิทยุ​จาก​มุมมอง​หน้า​หลัก​หรือ​มุมมองแอพ
แตะ​บน​รูปดาว iCup-2037-Radio favourites symbol ที่​อยู่​ถัด​จาก​ช่อง​สถานี​วิทยุ​ที่​ท่าน​ต้องการ​เพิ่ม​ลง​ใน​รายการ​ของ​รายการ​วิทยุ​โปรด​ของท่าน จากนั้น รูป​ดาว​ถูก​เติม​ด้วย​สี​ฟ้า​เพื่อ​ยืนยัน​การ​เลือก​ของท่าน
ช่อง​สถานี​วิทยุ​จะ​ถูก​เพิ่ม​ลง​ใน​รายการ​โปรด​ของท่าน

ช่องสถานี DAB จะ​ได้รับ​การ​จัดเรียง​ตามลำดับ​ตัวอักษร​จาก​ด้าน​บนสุด ตาม​ด้วย​ช่องสถานี FM ที่​จัดเรียง​ตามลำดับ​ตามความถี่

ใน​การ​ลบ​ช่อง​สถานี​วิทยุ​ออก​จาก​รายการ​โปรด​ของ​ท่าน ให้​แตะ​บน​รูป​ดาว​อีกครั้ง สี​ฟ้า​ที่​เติม​อยู่​ภายใน​จะ​หายไป​เพื่อ​ยืนยัน​ว่า​ช่อง​สถานี​วิทยุ​ได้​ถูก​ลบ​ออก​จาก​รายการ​โปรดแล้ว

นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​เลือก​และ​ยกเลิก​การ​เลือก​รายการ​โปรด​โดย​ผ่าน​ทางมุมมอง 'กำลัง​เล่น​อยู่​ในขณะนี้' ได้​อีก​ด้วย ท่าน​สามารถ​เข้าถึง​มุมมอง​นี้​ได้​โดย​การ​ขยาย​กรอบข้อมูล 'กำลัง​เล่น​อยู่​ในขณะนี้​' เป็น​โหมด​เต็มหน้าจอ

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม