การ​จอด​รถ​บนเนิน

ต้อง​แน่ใจ​เสมอ​ว่า​เบรก​จอด​รถ​ทำงาน​แล้ว​เมื่อ​จอด​รถ​บน​ทาง​ลาดชัน

หาก​จอด​รถ​ไว้​บน​ทาง​ขึ้นเนิน:

  • ให้​หันล้อ ออกจาก ขอบถนน

หาก​จอด​รถ​ไว้​บน​ทาง​ลงเนิน:

  • ให้​หันล้อ ไปทาง ขอบถนน

 คำเตือน

หลีกเลี่ยง​การ​จอด​รถ​บน​เนิน​เขา​ใน​สภาพ​ถนน​ใน​ฤดู​หนาว เนื่องจาก​อาจ​เสี่ยง​ต่อ​การ​ที่​รถ​จะ​เลื่อน​ไหลได้