การ​ปรับ​ความ​สว่าง​ของ​กระจก​มองหลัง

แสง​ไฟ​จ้า​จาก​ด้านหลัง​อาจ​สะท้อน​ใน​กระจก​มอง​หลัง​และ​แยง​ตาคนขับ ใช้​การ​ปรับ​ความ​สว่าง​เมื่อ​ถูก​รบกวน​จาก​แสง​ไฟ​จากด้านหลัง

การ​ตัด​แสง​สะท้อน​ด้วยตนเอง

ท่าน​สามารถ​ตัด​แสง​สะท้อน​ของ​กระจก​มอง​หลัง​ภายใน​รถ​ได้​โดย​ใช้​ตัว​ควบคุม​ซึ่ง​อยู่​ที่​ขอบ​ด้านล่าง​ของกระจก

P5-1507 Interior rear view mirror
  1. P5-Icon red circle 1ปุ่ม​ควบคุม​การ​ปรับ​ความ​สว่าง​ด้วยตัวเอง
ให้​ใช้​การ​ตัด​แสง​สะท้อน​โดย​เลื่อน​ปุ่ม​ควบคุม​เข้า​ไป​ทาง​ห้องโดยสาร
กลับไป​ยัง​ตำแหน่ง​ปกติ​โดย​เลื่อน​ปุ่ม​ควบคุม​ไป​ทาง​กระจก​บังลม

ใน​รถ​ที่​มี​ตัว​ควบคุม​สำหรับ​การ​ปรับ​หรี่​ไฟ​แบบ​แมน​นวล จะ​ไม่​มี​ตัวเลือก​สำหรับ​การ​ปรับ​หรี่​ไฟอัตโนมัติ*

การ​ตัด​แสง​สะท้อนอัตโนมัติ*

ถ้า​มี​แสง​ไฟ​ที่​สว่าง​จ้า​ส่อง​มา​จาก​ด้านหลัง​รถ กระจก​มอง​หลัง​จะ​ปรับ​หรี่​แสง​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​ภายนอก​มืด หรือ​เมื่อ​มี​แสง​น้อย เช่น เมื่อ​ขับ​อยู่​ใน​อุโมงค์ เป็นต้น

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​ว่า​การ​ปรับ​หรี่​แสง​โดย​อัตโนมัติ​ควร​ทำงาน​ใน​ระหว่าง​การ​ขับ​ขี่​หรือไม่​โดย​ผ่าน​ทาง​จอแสดงผล​ตรงกลาง

กด iCup-2037-Settings symbol บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง
กดปุ่ม Controls
เลือก​การ​ตั้ง​ค่าที่​ต้องการใน Mirror auto-dimming

ความ​สว่าง​จะ​ได้รับ​การ​ปรับ​โดย​อัตโนมัติ​โดย​ใช้​เซ็นเซอร์​ตรวจจับ​แสง​สว่าง​ที่​อยู่​ใน​กระจก​มอง​หลัง​ภายในรถ

 บันทึก

ถ้า​เซ็นเซอร์​ถูก​บัง​โดย​ป้าย​อนุญาต​จอดรถ​, ตัว​ส่งสัญญาณ​, ที่​บัง​แดด หรือ​วัตถุ​ที่​วาง​อยู่​ที่​นั่ง หรือ​บริเวณ​ที่​เก็บ​สัมภาระ ใน​ลักษณะ​ที่​กั้น​ไม่ให้​แสง​ส่อง​ไป​ถึง​เซ็นเซอร์ ประสิทธิภาพ​ของ​การ​ตัด​แสง​สะท้อน​ของ​กระจก​มอง​หลัง​และ​กระจก​มอง​ข้าง​จะลดลง
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม