ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลากลางวัน

รถ​จะ​มี​เซ็นเซอร์​ที่​ตรวจจับ​สภาพ​แสง​ในสภาพแวดล้อม เมื่อ​วง​แหวน​หมุน​ของ​สวิตช์​โยก​อยู่​ในตำแหน่ง P5-1507 Symbol zero (light), P5-1507 Symbol position light หรือ P5-1707 Symbol AUTO ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลา​กลางวัน​จะทำงาน ในตำแหน่ง P5-1707 Symbol AUTO ไฟ​หน้า​จะ​เปลี่ยนเป็น​ไฟ​ต่ำ​โดย​อัตโนมัติ​ใน​เวลา​กลาง​วันที่​มี​แสง​น้อย​หรือ​ใน​ความมืด

P5/P6-2222-Stalk with turning ring, low beam
วง​แหวน​หมุน​บน​คัน​สวิตช์​ในตำแหน่ง AUTO

ถ้า​วง​แหวน​หมุน​บน​คัน​สวิตช์​อยู่​ในตำแหน่ง P5-1707 Symbol AUTO ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลากลางวัน (DRL1) จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​ขับ​ขี่​รถ​ใน​เวลากลางวัน รถ​จะ​เปลี่ยน​จาก​การ​ใช้​ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลา​กลางวัน​เป็น​ไฟ​ต่ำ​เมื่อ​สภาพ​แสง​ใน​เวลา​กลางวัน​น้อย​หรือ​ใน​ความมืด การ​เปลี่ยนไป​ใช้​ไฟ​ต่ำ​ยัง​เกิดขึ้น​เมื่อ​สั่งงาน​ไฟ​ตัด​หมอกด้านหน้า* และ/หรือ ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​อีกด้วย

 คำเตือน

ระบบ​นี้​ทำ​ให้​ช่วย​ประหยัด​พลังงาน​ได้ ระบบ​จะ​ไม่​สามารถ​รู้​ได้​เอง​ใน​ทุก​สถานการณ์​ว่า​แสงแดด​นอก​รถ​ไม่​แรง​จ้า​หรือไม่​สว่าง​พอ เช่น ใน​สภาวะ​มี​หมอก​หรือ​ฝนตก

ดังนั้น​จึง​ถือ​เป็น​ความ​รับผิดชอบ​ของ​คนขับ​ที่​จะ​ขับ​รถ​โดย​ใช้​รูปแบบ​ไฟ​ส่อง​สว่าง​ให้​ถูกต้อง​เหมาะสม​กับ​สภาพ​การจราจร และ​เป็นไป​ตาม​กฎ​จราจร​ที่เกี่ยวข้อง

  1. 1 Daytime Running Lights
  2. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง