การ​เปลี่ยน​ใบ​ปัด​น้ำฝน​กระจกหน้า

ใบ​ปัด​น้ำฝน​จะ​กวาด​น้ำ​ออก​จาก​กระจก​หน้า​และ​กระจกหลัง นอกจากนี้​ยัง​ใช้​น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​ใน​การ​ทำ​ความ​สะอาด​กระจก ทำ​ให้​มั่นใจ​ได้​ว่าทัศน​วิสัย​ใน​การ​ขับ​ขี่​จะ​ดีที่สุด ใบ​ปัด​น้ำฝน​กระจก​หน้า​และ​กระจก​หลัง​สามารถ​เปลี่ยนได้

P5-1507-Change windshield wiper blades - step 1
P5-1507-Change windshield wiper blades - step 2
ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจก​หน้า​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​สำหรับ​การ​บริการ แล้ว​พับ​ก้าน​ปัด​น้ำฝน​ขึ้นด้านบน ท่าน​สามารถ​สั่งงาน​และ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ตำแหน่ง​สำหรับ​การ​บริการ​ได้​ผ่าน​ทาง​จอแสดงผล​ส่วนกลาง เมื่อ​รถ​จอด​อยู่​กับ​ที่​และ​ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจก​หน้า​ไม่ได้​ทำงานอยู่
P5-Icon gray box 1

กด​ปุ่ม​บน​ที่​ยึด​ใบ​ปัด​น้ำฝน และ​ดึง​ออก​ตรงๆ ขนาน​กับ​ก้าน​ปัดน้ำฝน

P5-Icon gray box 2

เลื่อน​ก้าน​ปัด​น้ำฝน​อัน​ใหม่​เข้า​ไป​จนกระทั่ง​ได้ยิน "เสียงคลิก"

ตรวจสอบ​ว่า​ใบ​ปัด​น้ำฝน​ติดตั้ง​อยู่​อย่างมั่นคง
พับ​ก้าน​ที่​ปัด​น้ำฝน​กลับ​เข้า​หา​กระจกหน้า

 สำคัญ

ถ้า​ได้​พับ​แขน​ปัด​น้ำฝน​ที่​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​สำหรับ​การ​บริการ​ขึ้น​จาก​กระจก​หน้า จะต้อง​พับ​กลับ​ลง​มา​ที่​กระจก​หน้า​ก่อนที่​จะ​สั่งงาน​การปัด​, การ​ล้าง หรือ​สั่งงาน​เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณ​น้ำฝน รวมถึง​ก่อนที่​จะ​ขับ​ขี่ด้วย ทั้งนี้​เพื่อ​ป้องกัน​ไม่ให้​สี​ฝา​กระโปรง​หน้าถลอก

ใบ​ปัด​น้ำฝน​มี​ความ​ยาว​แตกต่างกัน

P5-1507-Wiper blades diffrent length

 บันทึก

เมื่อ​เปลี่ยน​ใบ​ปัด​น้ำฝน โปรด​ทราบ​ว่า​ใบ​ปัด​น้ำฝน​จะ​มี​ความ​ยาว​แตกต่างกัน ใบ​ปัด​น้ำ​ใน​ที่​ด้าน​คนขับ​จะ​ยาว​กว่า​ด้านผู้โดยสาร