ข้อจำกัดของ Rear Collision Warning*

ใน​บางกรณี Rear Collision Warning (RCW)1 อาจ​ไม่​สามารถ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ได้​ใน​กรณี​ที่​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การชน
ตัวอย่างเช่น:
  • ตรวจ​พบ​รถ​ที่​วิ่ง​เข้า​มา​จาก​ด้านหลัง​ได้​ช้าเกินไป
  • รถ​ที่​วิ่ง​เข้า​มา​จาก​ด้านหลัง​เปลี่ยน​ช่องทางเดิน​รถ​ใน​วินาทีสุดท้าย
  • มี​การ​เชื่อมต่อ​รถพ่วง​, แร็ควาง​จักรยาน หรือ​อุปกรณ์​อื่น​ที่​คล้ายคลึง​กัน​เข้า​กับ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของรถ - ฟังก์ชัน จะ​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​โดยอัตโนมัติ

 บันทึก

ใน​บางตลาด RCW จะ ไม่ ทำ​การ​เตือน​ด้วย​ไฟ​เลี้ยว​เนื่องจาก​กฎ​จราจร​ในท้องถิ่น - ใน​กรณี​นี้ การ​ทำงาน​ใน​ส่วน​นี้​ของ​ฟังก์ชั่น​จะ​ถูก​ปิด​ใช้งาน

 บันทึก

ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ใช้​ชุด​เรดาร์​ของ​รถ ซึ่ง​มี​การ​จำกัด​การ​ใช้​งานทั่วไป
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  2. 1 การ​เตือน​การ​ชนด้านหลัง