การ​ตั้ง​ค่า​ขีดจำกัด​ความเร็วสำหรับ Care Key

การ​ตั้ง​ค่า​ขีดจำกัด​ความเร็วของ Care Key สามารถ​ทำ​ได้​บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง
ขีดจำกัด​ความเร็วสำหรับ Care Key จะ​สามารถ​ตั้ง​ได้​โดย​ใช้​โปร​ไฟล์​ที่​มี​สิทธิ์​ระดับ​ผู้ดูแล​ระบบเท่านั้น ใน​การ​เข้าถึง​การ​ตั้งค่า:
กด iCup-2037-Settings symbol บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง
เลือก Profiles
เลือก Care key
สั่งงาน Speed limit แล้ว​เลือก​ความเร็ว​สูงสุด​ที่ต้องการ1
ขีดจำกัด​ความเร็ว​จะ​ทำงาน​เมื่อ​ใช้​รถ​โดยใช้ Care Key

ใน​การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน ท่าน​จะต้อง​ปลด​ล็อค​รถ​โดย​ใช้​กุญแจ​ที่​ไม่​มีขีดจำกัด การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ขีดจำกัด​ความเร็วสำหรับ Care Key สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ผ่าน​ทางการ​ตั้ง​ค่า​บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง จากนั้น จะ​สามารถใช้ Care Key ใน​ลักษณะ​เดียวกับ​กุญแจ​ปกติได้

การ​แสดงผล​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

ขีดจำกัด​ความเร็ว​ที่​ทำงาน​อยู่​จะ​ระบุ​โดย​ใช้​สัญลักษณ์​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และข้อความ Speed limitation cannot be exceeded Care Key in use เส้นประ​สี​เหลือง​บน​มาตร​วัด​ความเร็ว​จะ​แสดง​ขีดจำกัด​ความเร็ว​ในปัจจุบัน

สัญลักษณ์ความหมาย
PX-2222-Care Key speed limit symbol
ขีดจำกัด​ความเร็ว​ทำงานอยู่
  1. 1 ช่วง​ที่​สามารถ​ตั้ง​ค่า​ได้คือ 50-150 กม./ชม. (30-95 ไมล์​ต่อชั่วโมง) โดย​มี​ขั้น​การ​เพิ่มความเร็ว 10 กม./ชม. (5 ไมล์​ต่อชั่วโมง)