การ​เติม​ลม​ยาง​โดย​ใช้​เครื่อง​อัด​อากาศ​จาก​ชุด​ซ่อม​ยางรั่ว

ท่าน​สามารถ​เติม​ลม​ยาง​ชุด​เดิม​ของ​รถ​ได้​โดย​ใช้​เครื่อง​อัด​อากาศ​ใน​ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน
เครื่อง​อัด​อากาศ​ต้อง​ปิดอยู่ ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​สวิตช์​อยู่​ในตำแหน่ง 0 (ปิดทำงาน) และ​นำ​สายไฟ​และ​ท่อ​ลมออกมา

ยึด​ท่อ​ลม​เข้า​กับ​ตัว​ยึด​กระปุก​ของ​เครื่อง​อัด​อากาศ​โดยตรง จากนั้น​ให้​หมุน​ตาม​เข็ม​นาฬิกา​เป็นมุม 90 องศา

ย้าย​รูป​ลอก​คำ​เตือน​ไป​ทางด้านข้าง​ของ​คอมเพรสเซอร์ โดย​ไม่​จำเป็นต้อง​ติด​เข้า​กับ​ฝา​ครอบ​ล้อ​ถ้า​ไม่ได้​ใช้​สารซีล

คลาย​เกลียว​ฝา​ปิด​กัน​ฝุ่น​ของ​ยาง และ​ขัน​ข้อ​ต่อ​วาล์ว​ของ​ท่อ​อากาศ​เข้า​กับ​ด้านล่าง​ของ​เกลียว​วาล์ว​เติม​ลม​ของยาง

ต่อ​สายไฟ​เข้า​กับปลั๊กไฟ 12 โวลต์ที่​อยู่​ใกล้​ที่สุด แล้ว​สตาร์ตรถ

 คำเตือน

ห้าม​ทิ้ง​เด็ก​ให้​อยู่​ใน​รถ​ตาม​ลำพัง​ในขณะ​รถ​ทำงานอยู่
เปิด​เครื่อง​อัด​อากาศ​โดย​การ​เลื่อน​สวิตช์​ไป​ที่ตำแหน่ง I (เปิดทำงาน)

 สำคัญ

เสี่ยง​ต่อ​ความ​ร้อน​สูงเกิน ชุด​สูบลม (Compressor) ต้อง​ไม่​ทำงาน​นาน​เกินกว่า 10 นาที
เติม​ลม​ยาง​ให้​ได้​ความ​ดัน​ตามที่​ระบุ​ไว้​บน​ป้าย​ข้อมูล​ความ​ดัน​ลม​ยาง​บน​เสา​ประตู​ด้านคนขับ ปล่อย​อากาศ​ออก​โดย​ใช้​วาล์ว​ลด​ความ​ดัน​หาก​ความ​ดัน​ลม​ยาง​สูงเกิน
ปิด​เครื่อง​อัดอากาศ ปลด​ท่อ​อากาศ​และสายไฟ
ติดตั้ง​ฝา​ปิด​กัน​ฝุ่น​กลับ​เข้า​ที่​บนยาง
ถ้า​จำเป็น ให้​บันทึก​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ใหม่​ลง​ใน​ระบบ​สำหรับ​การ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง*

 บันทึก

  • หลังจาก​เติม​ลม​ยาง​แล้ว ให้​ติดตั้ง​จุก​ปิด​กัน​ฝุ่น​กลับ​เข้า​ไป​ทุก​ครั้ง เพื่อ​ป้องกัน​ไม่ให้​จุก​เติม​ลม​ชำรุด​เสียหาย​เนื่องจาก​ก้อนหิน​, สิ่ง​สกปรก และอื่นๆ
  • ใช้​เฉพาะ​จุก​ปิด​กัน​ฝุ่น​พลาสติกเท่านั้น จุก​ปิด​กัน​ฝุ่น​แบบ​โลหะ​อาจ​เกิด​สนิม​และ​ทำ​ให้​หมุน​คลาย​ออก​ได้ยาก

 บันทึก

เครื่อง​อัด​ลม​เป็น​อุปกรณ์​ไฟฟ้า โปรด​ปฏิบัติ​ตาม​ข้อกำหนด​เกี่ยวกับ​การ​จัดการ​ขยะ​ภายในท้องถิ่น
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม