ม่าน​ลมนิรภัย

ม่าน​นิรภัย​กันกระแทก Inflatable Curtain (IC) จะ​ช่วย​ป้องกัน​ไม่ให้​ศีรษะ​ของ​คนขับ​และ​ผู้โดยสาร​กระแทก​กับ​ส่วน​ต่างๆ ภายใน​รถ​เมื่อ​เกิด​การชน
P6-1746-XC40–Safety–Inflatable Curtain

ม่าน​นิรภัย​จะ​ยึด​ติด​เข้า​กับ​แนว​ขอบ​หลังคา​ทั้ง​สอง​ด้าน ทำ​หน้าที่​ช่วย​ป้องกัน​คนขับ​และผู้โดยสาร แผง​ปิด​จะ​มีป้าย IC AIRBAG ติดไว้

เมื่อ​เกิด​การ​ชน​ที่​รุนแรง​พอ เซ็นเซอร์​ต่างๆ จะ​ตอบสนอง และ​ม่าน​นิรภัย​กัน​กระแทก​จะ​พองตัว

 คำเตือน

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาต​อย่าง​เป็น​ทางการ​เพื่อ​ขอรับ​การซ่อม หาก​ระบบ​ถุง​ลม​นิรภัย​แบบ​แถบ​มี​ข้อบกพร่อง​อาจ​ทำ​ให้​มี​การ​ทำงาน​ผิดปกติ และ​ส่งผล​ให้​เกิด​การ​บาดเจ็บ​ต่อ​บุคคล​อย่าง​ร้ายแรงได้

 คำเตือน

ห้าม​แขวน​หรือ​ผูก​วัตถุ​ที่​มี​น้ำหนัก​มาก​บน​มือ​จับ​บนหลังคา ขอ​เกี่ยว​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​สำหรับ​เสื้อ​คลุม​ที่​อ่อน​นุ่มเท่านั้น (ไม่ใช่​สำหรับ​วัตถุ​แข็ง เช่น ร่ม เป็นต้น)

ห้าม​ขัน​สก​รู​หรือ​ติดตั้ง​สิ่ง​ใด​บน​แผง​บุ​หลังคา เสา​ประตู หรือ​แผง​ด้านข้าง​ของรถยนต์ เนื่องจาก​อาจ​ทำ​ให้​ความสามารถ​ใน​การ​ป้องกัน​ลดลงได้ วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​เฉพาะ​ชิ้นส่วน​อะไหล่​ของ​แท้​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​สำหรับ​การ​ติดตั้ง​ใน​บริเวณ​นี้เท่านั้น

 คำเตือน

เว้นระยะ 10 ซม. (4 นิ้ว) ระหว่าง​สัมภาระ​กับ​กระจก​ประตู ถ้า​บรรทุก​สัมภาระ​ใน​รถ​จน​สูง​กว่า​ขอบ​ด้านบน​ของ​กระจกประตู มิฉะนั้น​ม่าน​นิรภัย​ที่​เก็บ​อยู่​ใน​แผง​หลังคา​อาจ​ถูก​กระตุ้น​การ​ทำงานได้

 คำเตือน

ม่าน​นิรภัย​เป็น​ระบบ​ที่​ช่วย​เสริม​การ​ทำงาน​ของ​เข็ม​ขัดนิรภัย ต้อง​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัยเสมอ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง