สวิตช์ไฟ

ตัว​ควบคุม​ไฟ​แสง​สว่าง​ต่างๆ ใช้​ใน​การ​ควบคุม​ทั้ง​ไฟ​ภายใน​รถ​และ​ไฟ​ภายนอกรถ สวิตช์​โยก​ด้านซ้าย​ใช้​ใน​การ​สั่งงาน​และ​ปรับ​ไฟ​ภายนอกรถ ท่าน​สามารถ​สั่งงาน​และ​ปรับ​ไฟ​ภายนอก​รถ​และ​ไฟ​ภายใน​รถ​จาก​จอแสดงผล​ตรง​กลางได้

ไฟภายนอก

P5/P6-2222-Stalk with turning ring
วง​แหวน​หมุน​ใน​คัน​สวิตช์ด้านซ้าย

เมื่อ​รถ​สตาร์ท​ติด​แล้ว ฟังก์ชัน​ต่อไปนี้​จะ​พร้อม​ใช้​งาน​สำหรับ​ตำแหน่ง​ต่างๆ ของ​วง​แหวนหมุน:

ตำแหน่งความหมาย
P5-1507 Symbol zero (light)

ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลากลางวัน

ไฟ​กะพริบ​ไฟ​หน้า​สามารถ​ใช้​งานได้

P5-1507 Symbol position light

ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลา​กลางวัน​และ​ไฟ​แสดงตำแหน่ง

ไฟ​แสดง​ตำแหน่ง​เมื่อ​จอดรถ1

ไฟ​กะพริบ​ไฟ​หน้า​สามารถ​ใช้​งานได้

P5-1507 Symbol low beam

ไฟ​ต่ำ​และ​ไฟ​แสดงตำแหน่ง

ไฟ​สูง​จะ​สามารถ​ทำงานได้

ไฟ​กะพริบ​ไฟ​หน้า​สามารถ​ใช้​งานได้

P5-1507 Symbol AUTO

ไฟ​ขณะ​ขับ​ขี่​ใน​เวลา​กลางวัน​ด้านหน้า​และ​ไฟ​แสดง​ตำแหน่ง​ด้านหลัง​ใน​เวลากลางวัน

ไฟ​ต่ำ​และ​ไฟ​แสดง​ตำแหน่ง​เมื่อ​สภาพ​แสง​ใน​เวลา​กลางวัน​น้อย​หรือ​ใน​ความ​มืด หรือ​เมื่อ​สั่งงาน​ไฟ​ตัด​หมอกด้านหน้า* และ/หรือ ไฟ​ตัด​หมอกด้านหลัง

ฟังก์ชัน​ไฟ​สูง​แบบ​แอค​ทีฟ​สามารถ​สั่งงานได้

เมื่อ​เปิด​ไฟ​ต่ำ​ไว้​จะ​สามารถ​สั่งงาน​ไฟ​สูงได้

ไฟ​กะพริบ​ไฟ​หน้า​สามารถ​ใช้​งานได้

P5-1507-Active high beamcontrol, symbolไฟ​สูง​แบบ​แอค​ทีฟทำงาน/ปิดทำงาน

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้โหมด P5-1707 Symbol AUTO ในขณะ​ขับรถ

 คำเตือน

ระบบ​ไฟ​แสง​สว่าง​ของ​รถ​จะ​ไม่​สามารถ​ระบุ​ได้​ว่า​แสงแดด​อ่อน​เกินไป​หรือ​สว่าง​เพียงพอ​ใน​บาง​สถานการณ์ เช่น เมื่อ​มี​หมอก​หรือ​ฝน​ตก เป็นต้น

คนขับ​เป็น​ผู้​ที่​รับผิดชอบ​ใน​การ​ขับ​รถ​โดย​ใช้​รูปแบบ​การ​ส่อง​ไฟ​ที่​เหมาะสม​ตาม​สภาพ​จราจร และ​เป็นไป​ตาม​กฎ​จราจร​ที่​เกี่ยวข้องเสมอ

 บันทึก

ไฟ​ส่อง​สว่าง​ภายนอก เช่น ไฟ​หน้า​และ​ไฟ​ท้าย อาจ​มี​ละออง​น้ำ​เกาะ​ชั่วคราว​ที่​ด้าน​ใน​ของ​กระจกครอบ ซึ่ง​ถือ​เป็น​เรื่อง​ปกติ ไฟ​ส่อง​สว่าง​ภายนอก​ทั้งหมด​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​ให้​ทนทาน​ต่อ​สภาพเช่นนี้ โดยทั่วไป​แล้ว น้ำ​จาก​การ​ควบแน่น​จะ​ถูก​ระบาย​ออก​จาก​เบ้า​หลอดไฟ​เมื่อ​เปิด​ไฟ​เป็น​ระยะเวลาหนึ่ง

ไฟ​ภายนอก​รถ​และ​ไฟ​ภายในรถ

ท่าน​สามารถ​ปรับ​ไฟ​ภายนอก​รถ​และ​ไฟ​ภายใน​รถ​ได้​บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง

  1. 1 ถ้า​รถ​จอด​อยู่​กับ​ที่​แต่​เครื่องยนต์​ทำงาน​อยู่ จะ​สามารถ​เลื่อน​วง​แหวน​หมุน​จาก​ตำแหน่ง​อื่น​ไป​ที่ตำแหน่ง P5-1507 Symbol position light เพื่อ​เปิด​เฉพาะ​ไฟ​แสดง​ตำแหน่ง​เพียง​อย่าง​เดียวได้
  2. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม