การ​ปรับ​ความ​ดัน​ลมยาง

ความ​ดัน​ลม​ยาง​จะ​ลดลง​เมื่อ​เวลา​ผ่าน​ไป ซึ่ง​เป็น​ปรากฏการณ์​ตามธรรมชาติ ใน​บางครั้ง อาจ​จำเป็นต้อง​ปรับ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​เพื่อ​รักษา​ระดับ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​แนะนำ​ให้ใช้

ใช้​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ตามที่​แนะนำ​ให้​ใช้​สำหรับ​ยาง​แบบ​เย็น เพื่อ​รักษา​สภาพ​ยาง​ให้​ดี​ที่สุด​และ​ช่วย​ให้​การ​สึก​หรอ​ของ​ยาง​เป็นไป​อย่างสม่ำเสมอ

 บันทึก

ใน​การ​หลีกเลี่ยง​ค่า​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​ไม่​ถูกต้อง ให้​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ในขณะ​ที่​ยางเย็น "ยางเย็น​" หมายความ​ว่า​อุณหภูมิ​ของ​ยาง​เท่ากับ​อุณหภูมิ​อากาศภายนอก (ประมาณ 3 ชั่วโมง​หลังจาก​ขับ​ขี่รถ) หลังจาก​ขับ​รถ​ไป​เป็น​ระยะทาง​สอง​ถึง​สาม​กิโลเมตร ยาง​จะ​ร้อน​ขึ้น​และ​ความ​ดัน​ยาง​จะเพิ่มขึ้น
ถอด​ฝา​ปิด​ออก​จาก​วาล์ว​ของ​ยาง​เส้น​ใด​เส้น​หนึ่ง แล้ว​กด​เกจ​วัด​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ลง​บน​วาล์ว​นั้น​ให้แน่น
เติม​ลม​ยาง​ให้​ได้​ความ​ดัน​ที่​ถูกต้อง โปรด​ดู​รูป​ลอก​บน​เสา​ประตู​ด้าน​คนขับ ซึ่ง​แสดง​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​แนะนำ​สำหรับ​ยาง​ที่​ติดตั้ง​มา​จากโรงงาน
ใส่​ฝา​กัน​ฝุ่น​กลับ​เข้าที่

 บันทึก

  • หลังจาก​เติม​ลม​ยาง​แล้ว ให้​ติดตั้ง​จุก​ปิด​กัน​ฝุ่น​กลับ​เข้า​ไป​ทุก​ครั้ง เพื่อ​ป้องกัน​ไม่ให้​จุก​เติม​ลม​ชำรุด​เสียหาย​เนื่องจาก​ก้อนหิน​, สิ่ง​สกปรก และอื่นๆ
  • ใช้​เฉพาะ​จุก​ปิด​กัน​ฝุ่น​พลาสติกเท่านั้น จุก​ปิด​กัน​ฝุ่น​แบบ​โลหะ​อาจ​เกิด​สนิม​และ​ทำ​ให้​หมุน​คลาย​ออก​ได้ยาก
ตรวจสอบ​ยาง​ด้วย​สายตา​ว่า​มี​ตะปู​หรือ​วัตถุ​อื่นๆ ที่​เจาะ​ทะลุ​เข้า​ไป​ใน​ยาง​และ​ทำ​ให้​เกิด​การ​รั่วหรือไม่
ตรวจสอบ​ว่า​แก้ม​ยาง​มี​โพรง​หรือ​รอย​บุ๋ม รอย​ตัด รอย​นูน หรือ​ความ​ผิดปกติ​อื่น​ใดหรือไม่
ทำซ้ำ​กับ​ยาง​ทุก​เส้น รวมทั้ง​ยาง​อะไหล่ด้วย*

 บันทึก

ถ้า​ท่าน​เติม​ลม​ยาง​มาก​เกินไป ให้​ปล่อย​ลม​ออก​โดย​กด​ที่​หมุด​โลหะ​ตรง​กลางวาล์ว จากนั้น​ให้​ตรวจ​แรงดัน​อีก​ครั้ง​โดย​ใช้​เกจ​วัด​ความ​ดัน​ลมยาง

ยาง​ล้อ​อะไหล่​บาง​ชนิด​ต้องการ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​สูง​กว่า​ชนิดอื่น ให้​ตรวจสอบ​ตาราง​ความ​ดัน​ลม​ยาง​หรือ​ป้าย​ความ​ดัน​ลมยาง

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม