ระบบ​ช่วย​เมื่อ​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การ​ชน​กับ​การจราจร​ที่​วิ่ง​ตัดผ่าน

ระบบ​ช่วย​เมื่อ​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การชน1 จะ​ช่วย​คนขับ​เมื่อ​เลี้ยว​หรือ​ขับ​รถ​ข้าม​ทาง​แยก​ที่​มี​รถ​ตัดผ่าน
P5-1507-City Safety in cross traffic
 1. P5-Icon red circle 1พื้นที่​ซึ่ง​ฟังก์ชัน​สามารถ​ตรวจจับ​รถ​ที่​วิ่ง​ตัด​ผ่านได้

เพื่อให้​ฟังก์ชัน​สามารถ​ตรวจจับ​รถ​ที่​เคลื่อนที่​เข้า​มา​ใน​เส้นทาง​ที่​อาจ​เกิด​การ​ชน​ได้ ขั้น​แรก รถ​ที่​เคลื่อนที่​เข้า​มา​นั้น​จะต้อง​เข้า​มา​อยู่​ใน​พื้นที่​ซึ่ง​ฟังก์ชัน​สามารถ​วิเคราะห์​สถานการณ์​ได้เสียก่อน

นอกจากนั้น:
 • รถ​ของ​ท่าน​จะต้อง​มี​ความเร็ว​อย่างน้อย 4 กม./ชม. (3 ไมล์​ต่อชั่วโมง)
 • รถ​ของ​ท่าน​จะต้อง​เลี้ยว​ซ้าย​ใน​ตลาด​ที่​ใช้​การจราจร​แบบ​ขับ​ทางด้านขวา (หรือ​เลี้ยว​ขวา​ใน​การจราจร​แบบ​ขับ​ทางด้านซ้าย)
 • รถ​ที่​เคลื่อนที่​เข้า​มา​จะต้อง​เปิด​ไฟหน้า
ฟังก์ชัน​อาจ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ได้​ยาก​ใน​บาง​กรณี เช่น:
 • มี​สภาพ​การ​ขับ​ขี่​บน​ถนน​ลื่น และ​ระบบ​ควบคุมเสถียรภาพ2 เข้า​แทรก​การทำงาน
 • ตรวจ​พบ​รถ​ที่​วิ่ง​เข้า​มา​ได้​ช้าเกินไป
 • รถ​ที่​วิ่ง​เข้า​มา​ถูก​บัง​ด้วย​สิ่ง​ใด​สิ่งหนึ่ง
 • รถ​ที่​วิ่ง​เข้า​มา​ปิด​ไฟ​หน้าไว้
 • รถ​ที่​วิ่ง​ที่​เข้า​มา​มี​ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่​ที่​ไม่​สามารถ​คาด​เดา​ได้ เช่น การ​เปลี่ยน​ช่องทางเดิน​รถ​อย่าง​รวดเร็ว​ในช่วงสุดท้าย

 คำเตือน

บ่อยครั้ง​ที่​การ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​เนื่องจาก​การ​ชน​ที่​กำลัง​จะ​เกิด​ขึ้นกับ​รถ​ที่​วิ่ง​เข้า​มา​จะ​เกิดขึ้น​ช้ามาก

 บันทึก

ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ใช้​ชุด​กล้อง​และ​เรดาร์​ซึ่ง​มี​การ​จำกัด​การ​ใช้​งานทั่วไป
 1. 1 Collision Avoidance
 2. 2 Electronic Stability Control (ESC)