ชุด​ป้องกัน​การสตาร์ต

ชุด​ป้องกัน​การ​สตาร์ท​แบบ​อิเล็กทรอนิกส์​เป็น​อุปกรณ์​ป้องกัน​ขโมย​อย่าง​หนึ่ง​ที่​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​มี​การ​ขับ​ขี่​รถ​ถ้า​ตรวจ​ไม่​พบ​กุญแจ​รถ​ที่ถูกต้อง

รถ​สามารถ​สตาร์ต​ได้​ด้วย​กุญแจ​ที่​ถูกต้องเท่านั้น