การ​ติดตั้ง​และ​การ​ถอด​ตา​ข่ายนิรภัย*

ตา​ข่าย​นิรภัย​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​สัมภาระ​ถูก​เหวี่ยง​เข้า​ไป​ใน​ห้อง​โดยสาร​ใน​กรณี​ที่​มี​การ​เบรก​อย่างกระทันหัน

ตา​ข่าย​นิรภัย​ถูก​ติดตั้ง​ไว้​กับ​จุด​ยึด​สี่จุด

P6-1746-XC40- Safety net overview

เพื่อ​เหตุผล​ด้าน​ความ​ปลอดภัย จะต้อง​ยึด​ตา​ข่าย​นิรภัย​ตามที่​อธิบาย​ไว้​ด้านล่างนี้

ตา​ข่าย​นิรภัย​ทำ​จาก​ไน​ล่อน​ที่​แข็งแรง​และ​สามารถ​ติดตั้ง​ใน​รถ​ได้​สองตำแหน่ง:

  • การ​ติดตั้งด้านหน้า - ด้านหลัง​ที่​นั่งด้านหน้า
  • การ​ติดตั้งด้านหลัง - ด้านหลัง​ที่​นั่งด้านหลัง

 คำเตือน

ต้อง​ยึด​สิ่งของ​ต่างๆ ใน​ช่อง​เก็บ​สัมภาระ​ให้​แน่น รวมทั้ง​ใช้​ตา​ข่าย​นิรภัย​ที่​ติดตั้ง​อย่างถูกต้อง

การ​ติดตั้ง​ตา​ข่ายนิรภัย

 คำเตือน

ตรวจสอบ​ว่า​ตัว​ยึด​ด้านบน​ของ​ตา​ข่าย​นิรภัย​ยึด​อยู่​อย่าง​ถูกต้อง และ​ได้​เกี่ยว​แถบ​ดึง​ไว้​อย่าง​แน่น​หนาแล้ว

ห้าม​ใช้​ตา​ข่าย​นิรภัย​ที่ชำรุด

 บันทึก

เมื่อ​ยึด​ไป​ทางด้านหน้า การ​ยึด​ตา​ข่าย​นิรภัย​ที่​ง่าย​ที่สุด​ทำ​ได้​โดย​การ​ยึด​เข้า​กับ​ประตูด้านหลัง
กาง​ตา​ข่าย​นิรภัย​ออก​โดย​ให้​หู​เกี่ยว​ยึด​ตัว​บน​หันขึ้น
เกี่ยว​หู​เกี่ยว​ยึด​ด้าน​หนึ่ง​ของ​ตา​ข่าย​เข้า​ไป​ใน​ตัว​ยึด​ที่​หลังคา​ด้านหน้า​หรือ​ด้านหลัง โดย​ให้​ตัว​ล็อค​แถบ​รัด​หัน​เข้า​หาท่าน

เกี่ยว​หู​เกี่ยว​ยึด​ตัว​ที่​สอง​ของ​ตา​ข่าย​เข้า​กับ​ตัว​ยึด​ที่​หลังคา​ใน​ด้าน​ตรงข้าม

ดัน​ขอ​เกี่ยว​ของ​ตา​ข่าย​สำหรับ​ตำแหน่ง​ปลาย​ด้านหน้า​ของ​จุด​ยึด​บน​หลังคา​แต่​ละ​ด้าน​ไป​ด้านหน้า​อย่างระมัดระวัง

P6-1746-XC40- Safety net rear position installation
การ​ติดตั้งด้านหลัง

สำหรับ​การ​ติดตั้งด้านหลัง:

เกี่ยว​แถบ​ดึง​รัด​ของ​ตา​ข่าย​นิรภัย​เข้า​ไป​ใน​รู​ยึด​สัมภาระ​ด้านหน้า​ใน​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ โดย​ที่​ตา​ข่าย​นิรภัย​ยึด​อยู่​ใน​ที่​ยึด​หลังคาด้านหลัง

P6-1746-XC40- Safety net front position installation
การ​ติดตั้งด้านหน้า

สำหรับ​การ​ติดตั้งด้านหน้า:

เมื่อ​ติดตั้ง​ตา​ข่าย​เข้า​กับ​ตัว​ยึด​หลังคา​ด้านหน้า ให้​เกี่ยว​สาย​ดึง​เข้า​กับ​หู​ด้าน​นอก​ที่​ด้านหลัง​ของ​ราง​เลื่อน​ของ​ที่นั่ง ขั้นตอน​นี้​สามารถ​ทำ​ได้​สะดวก​ยิ่งขึ้น​ถ้า​พนัก​พิง​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ตั้ง​ตรง และ​เลื่อน​ที่​นั่ง​ไป​ทางด้านหน้าเล็กน้อย

ใช้​ความ​ระมัดระวัง​เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า​ท่าน​ไม่​ออก​แรง​ลง​บน​ตา​ข่าย​มาก​เกินไป​เมื่อ​เลื่อน​ที่​นั่ง​และ​พนัก​พิง​กลับไป​ทางด้านหลัง​อีกครั้ง ปรับ​จนกระทั่ง​ที่​นั่ง​หรือ​พนัก​พิง​สัมผัส​กับ​ตา​ข่ายเท่านั้น

 สำคัญ

ถ้า​มี​การ​ดัน​ที่​นั่ง​หรือ​พนัก​พิง​ไป​ทางด้านหลัง​และ​โดน​ตา​ข่าย​นิรภัย​อย่าง​แรง ตา​ข่าย​และ​จุด​ยึด​ที่​หลังคา​อาจ​ได้รับ​ความ​เสียหายได้
ปรับ​ตา​ข่าย​นิรภัย​ให้​ตึง​เข้า​กับ​แถบรัด

การ​ถอด​ตา​ข่ายนิรภัย

ตา​ข่าย​นิรภัย​สามารถ​ถอด​และ​พับ​ได้ง่าย
คลาย​ความ​ตึง​ของ​ตา​ข่าย​นิรภัย​โดย​การ​กด​ปุ่ม​ใน​ตัว​ล็อค​แถบ​รัด และ​ดัน​แถบ​รัด​ที่​แต่​ละ​ด้าน​ออก​ด้าน​นอกเล็กน้อย
ดัน​สลัก​ล็อค​เข้า​ด้าน​ใน และ​ปลด​ตะขอ​ทั้ง​สอง​ตัว​ของ​แถบรัด
ปลด​ตัว​ยึด​ด้านบน และ​ปลด​ตา​ข่าย​ออก​จาก​ตัว​ยึด​ที่หลังคา
พับ​ตา​ข่าย​ขึ้น​ด้านบน​และ​เก็บ​ไว้​ใน​กล่อง​เก็บ​ตาข่าย
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม