โปรแกรม​การ​ให้บริการ​ของ​วอลโว่

เพื่อให้​รถยนต์​มี​ความ​ปลอดภัย​และ​น่า​ไว้วางใจ​มาก​ที่สุด​เท่าที่​จะ​เป็นไป​ได้ ให้​ปฏิบัติ​ตาม​โปรแกรม​การ​ให้บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ระบุ​ไว้​ใน​คู่มือ​การ​บริการ​และ​การรับประกัน

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ให้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​เป็น​ผู้ทำ​การ​ซ่อมแซม​และ​บำรุงรักษารถ ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​มี​เจ้าหน้าที่​ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือ​พิเศษ และ​ข้อมูล​การ​ให้บริการ ที่​สามารถ​ให้​การ​บริการ​ที่​มี​คุณภาพ​สูงสุด​แก่​ท่านได้

 สำคัญ

ใน​การ​ใช้​งาน​การ​รับประกัน​ของ​วอล​โว่ ให้​ตรวจสอบ​และ​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ใน​คู่มือ​การ​รับประกัน​และ​การบริการ (Service and Warranty Booklet)

การ​บริการ​และ​การซ่อม

นำ​รถ​เข้า​รับ​การ​บริการ​อย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติ​ตาม​รอบ​เวลา​การ​บริการ​ของ​ที่​วอล​โว่แนะนำ

ถ้า​จำเป็นต้อง​ทำ​การ​ตรวจ​สภาพ​และ​การ​ซ่อม ควร​ให้​นำ​รถ​เข้า​รับ​การ​ตรวจ​สภาพ​หรือ​ซ่อม​ที่​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาตเท่านั้น

 คำเตือน

ห้าม​ทำ​การ​ซ่อมแซม​ใดๆ ด้วย​ตนเอง​กับ​รถ​คันนี้ การ​แก้ไข​สายไฟและ/หรือ​ส่วนประกอบ​ที่​ถอด​ออกมา​จะต้อง​ทำ​โดย​ศูนย์บริการ​ที่​ได้รับ​อนุญาต​เท่านั้น โดย​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​บริการ​ของ​ศูนย์บริการ​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​จาก​วอลโว่

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่