หู​ยึดสัมภาระ

ใช้​รู​ยึด​สัมภาระ​ใน​การ​ยึด​แถบ​รัด​เพื่อ​ยึด​สิ่งของ​ใน​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​ให้​อยู่​กับที่
P6-2222-XC40+XC40BEV-Load retaining eyelets

 คำเตือน

วัตถุแข็ง​, มี​คม และ​วัตถุ​ที่​มี​น้ำหนัก​มาก​ที่​สามารถ​เคลื่อนที่​ไป​มา​ได้​หรือ​ยื่น​ออกมา อาจ​เป็น​สาเหตุ​ให้​เกิด​การ​บาดเจ็บ​ใน​ระหว่าง​การ​เบรก​อย่าง​แรงได้

ใช้​เข็ม​ขัด​หรือ​สาย​รัด​ยึด​วัตถุ​ขนาด​ใหญ่​และ​ที่​มี​น้ำหนัก​มาก​ไว้เสมอ