ฟังก์ชัน​การ​ล็อค​ในแอพ Volvo Cars*

แอพ Volvo Cars จะ​แสดง​สถานะการ​ล็อค​ใน​ปัจจุบัน และ​ท่าน​สามารถ​ล็อค​หรือ​ปลด​ล็อค​รถ​จาก​ระยะไกลได้

ท่าน​สามารถ​ค้นหา​ฟังก์ชัน​การ​ล็อค​ได้​ในแท็บ Px-2037-VOC app icon Home

 บันทึก

ถ้า​สถานะ​ของ​ตัว​ล็อค​ที่​ไม่​ถูกต้อง​แสดง​ขึ้น ให้​เปิด​ฟังก์ชัน​การ​ล็อค​จากแท็บ Px-2037-VOC app icon Home แล้ว​รอ​เป็นเวลา 15-20 วินาที
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง