การ​บันทึก​ตำแหน่ง​สำหรับ​ที่​นั่ง​และ​กระจก​มองข้าง

ท่าน​สามารถ​บันทึก​ตำแหน่ง​ของ​ที่​นั่ง​แบบ​ปรับ​ด้วย​ระบบไฟฟ้า* และ​กระจก​มอง​ข้าง​ลง​ใน​ปุ่ม​หน่วยความจำได้1

บันทึก​ตำแหน่ง​ที่​แตกต่าง​กัน​สอง​ตำแหน่ง​สำหรับ​ที่​นั่ง​แบบ​ปรับ​ด้วย​ระบบไฟฟ้า* และ​กระจก​มอง​ข้าง โดย​ใช้​ปุ่มหน่วยความจำ ปุ่ม​เหล่านี้​จะ​อยู่​บน​ด้าน​ใน​ของ​ประตู​ด้านหน้า​ด้าน​ใด​ด้าน​หนึ่ง​หรือ​ทั้ง​สองด้าน*

P6-CMA-seat position memory buttons
  1. P5-Icon red circle 1ปุ่ม M สำหรับ​การ​บันทึก​การ​ตั้งค่า
  2. P5-Icon red circle 2ปุ่มหน่วยความจำ 1
  3. P5-Icon red circle 3ปุ่มหน่วยความจำ 2

การ​บันทึกตำแหน่ง

ปรับ​ที่​นั่ง​และ​กระจก​มอง​ข้าง​ไป​ที่​ตำแหน่ง​ที่ต้องการ
กดปุ่ม M ค้าง​ไว้ ไฟ​แสดง​ใน​ปุ่ม​จะ​ติด​สว่างขึ้น
ภายในเวลา 3 วินาที ให้​กดปุ่ม 1 หรือ 2 ค้างไว้
เมื่อ​ตำแหน่ง​ได้รับ​การ​บันทึก​ไว้​ใน​หน่วยความจำ​ที่​เลือก​แล้ว จะ​ได้​ยิน​เสียง​สัญญาณ​ดัง​ขึ้น และ​ไฟ​แสดง​ในปุ่ม M จะ​ดับลง

ถ้า​ไม่​มี​การ​กด​ปุ่ม​หน่วยความจำ​ใดๆ ภายใน​เวลา​สาม​วินาที ปุ่ม M จะ​ดับ​ลง และ​ไม่​มี​การ​บันทึก​การ​ตั้ง​ค่าใดๆ

ท่าน​จะต้อง​ปรับ​ที่​นั่ง​หรือ​กระจก​มอง​ข้าง​ที่​ตำแหน่ง​ใหม่​ก่อน จากนั้น​จึง​จะ​สามารถ​ตั้ง​ค่า​หน่วยความจำ​ใหม่ได้

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  2. 1 ตำแหน่ง​ใน​ปัจจุบัน​จะ​ได้รับ​การ​บันทึก​ลง​ใน​โปร​ไฟล์​ที่​ใช้​งาน​อยู่​โดยอัตโนมัติ