สัญลักษณ์​บนแบตเตอรี่

บน​แบตเตอรี่​จะ​มี​ข้อมูล​และ​สัญลักษณ์​เตือนอยู่
P5-1507-Protective gogglesใช้​แว่นตานิรภัย
P5-1507-Owner´s manualข้อมูล​เพิ่มเติม​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ
P5-1507-Keep away from childrenเก็บ​รักษา​แบตเตอรี่​ให้​พ้น​มือเด็ก
P5-1507-Contains corrosive acidแบตเตอรี่​บรรจุ​กรด​ที่​มี​ฤทธิ์​กัดกร่อน
P5-1507-Avoid smokingหลีกเลี่ยง​ประกาย​ไฟ​และ​เปลวไฟ
P5-1507-Risk of explosionอันตราย​จาก​การระเบิด
P5-1507-Recycle properlyต้อง​นำไป​รีไซเคิล