การ​ล็อค​อัตโนมัติ​เมื่อ​ขับรถ

เมื่อ​เริ่ม​การ​ขับ​ขี่​รถ ประตู​และ​ประตู​ท้าย​จะ​ล็อค​โดย​อัตโนมัติ​เพื่อ​ความปลอดภัย

ใน​ระหว่าง​การ​ล็อค​อัตโนมัติ​ในขณะ​ขับ​ขี่ ท่าน​ยังคง​สามารถ​เปิด​ประตู​จาก​ภายใน​รถได้ โดย​ประตู​ทุก​ประตู​จะ​ถูก​ปลด​ล็อค​ออก หรือ​เฉพาะ​ประตู​นั้นๆ เท่านั้น​ที่​จะ​เปิด​ออก โดย​ขึ้นอยู่​กับ​การ​ตั้ง​ค่า​ของ​ตัวล็อค

 บันทึก

ท่าน​จะ​จำเป็นต้อง​ใช้​ตัว​ล็อค​ป้องกัน​เด็ก​ใน​การ​ป้องกัน​การ​เปิด​ประตู​ด้าน​หลังจาก​ภายในรถ

 บันทึก

ใน​กรณี​ที่​เกิด​การ​ชน​ขึ้น รถ​จะ​ปลด​ล็อค​ประตู​ทั้งหมด​เพื่อ​ความปลอดภัย กรณี​นี้​จะ​เกิดขึ้น​เมื่อ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​ระบบ​ใด​ระบบ​หนึ่ง​ถูก​กระตุ้น​ให้​ทำงานเท่านั้น