การ​ขับ​ลุยน้ำ

การ​ขับ​ลุย​น้ำ​หมายถึง​การ​ขับ​รถ​ผ่าน​น้ำ เช่น บน​ถนน​ที่​มี​น้ำ​ท่วม ได้ เมื่อ​ขับ​ลุย​น้ำ จะต้อง​ขับ​ขี่​อย่างระมัดระวัง

ในขณะ​ขับ​รถ​ลุยน้ำ

ปฏิบัติ​ตาม​สิ่ง​ต่อไปนี้​เพื่อ​ป้องกัน​ไม่ให้​รถยนต์​เสียหาย​จาก​การ​ขับ​ลุยน้ำ:

  • รถ​สามารถ​ขับ​ลุย​น้ำ​ที่​มี​ความ​ลึก​สูงสุด​ไม่เกิน 45 ซม. (17 นิ้ว) ได้
  • ห้าม​ขับ​รถ​เร็ว​กว่า​การ​ก้าวเดิน
  • ห้าม​หยุด​รถ​ในน้ำ ขับ​รถ​ไป​ข้างหน้า​อย่าง​ระมัดระวัง หรือ​ถอย​รถ​ออก​จากน้ำ
  • ต้อง​ใช้​ความ​ระมัดระวัง​เป็น​พิเศษ​เมื่อ​ขับ​ผ่าน​ถนน​ที่​มี​น้ำไหล
  • ห้าม​ปล่อย​ให้​รถ​แช่​ใน​น้ำ​ที่​สูง​กว่า​ธรณี​ประตู​เป็น​เวลานาน เพราะ​อาจ​เป็น​เหตุ​ให้​ระบบ​ไฟฟ้า​ทำงานผิดพลาด

หลังจาก​การ​ขับ​รถ​ลุยน้ำ

เมื่อ​ลุย​ผ่าน​น้ำ​แล้ว ให้​เหยียบ​แป้น​เบรก​เบาๆ และ​ตรวจสอบ​ว่า​เบรก​ทำงานเต็มที่ น้ำ​และ​โคลน เป็น​ต้น อาจ​ทำ​ให้​สาย​เบรก​เปียก​ส่งผล​ให้​การ​ทำงาน​ของ​เบรกล่าช้า

ถ้า​จำเป็น ให้​ทำ​ความ​สะอาด​หน้าสัมผัส​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ไฟฟ้า​และ​ข้อ​ต่อ​รถ​พ่วง หลังจาก​ขับ​ลุย​น้ำ​และโคลน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง