การ​เปลี่ยน​ภาษา​ของระบบ

การ​ตั้ง​ค่า​ภาษา​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ผ่าน​ทาง​จอแสดงผล​ตรงกลาง

 บันทึก

การ​เปลี่ยน​ภาษา​ใน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​อาจ​หมายความ​ว่า​ข้อมูล​บางอย่าง​ของ​เจ้าของ​รถ​จะ​ไม่​เป็นไป​ตาม​กฎหมาย​และ​ข้อกำหนด​ท้องถิ่น​หรือแห่งชาติ อย่า​สลับ​ใช้​ภาษา​ที่​เข้าใจ​ได้​ยาก​เนื่องจาก​ท่าน​อาจ​ไม่​สามารถ​หา​วิธีการ​กลับไป​ยัง​โครงสร้าง​หน้าจอได้
กดปุ่ม iCup-2037-Settings symbol
ไป​ต่อที่ ระบบ, Languages and input
เลือก​ภาษา​ที่ต้องการ
ภาษา​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​จะเปลี่ยนไป

การ​เปลี่ยน​ภาษา​ของ​ระบบ​ยัง​เป็น​การ​เปลี่ยน​ภาษาของ Google Assistant อีกด้วย ถ้า​ต้องการ​ใช้​ภาษา​อื่นสำหรับ Google Assistant จะ​สามารถ​เลือก​ภาษา​แยก​ต่างหาก​ได้​ใน​เมนูสำหรับ Google Assistant