การ​ช่วย​เบรก​เมื่อ​จอด​อยู่​กับที่

ระบบ​ช่วย​เบรก​จะ​สามารถ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เพื่อ​รักษา​ตำแหน่ง​ของ​รถ​ให้​อยู่​กับ​ที่​ใน​บาง​สถานการณ์ได้

ระบบ​ช่วย​เบรก​จะ​พร้อม​ใช้​งาน​ถึงแม้ว่า​ท่าน​จะ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​เบรก​เมื่อ​จอด​อยู่​กับที่ (Hold) แล้ว​ก็ตาม

ระบบ​ช่วย​เบรก​จะทำงาน:

  • เมื่อ​จอด​อยู่​กับ​ที่ ถ้า​เลือก​ตำแหน่งเกียร์ D หรือ R และ​รถ​มี​ความ​เสี่ยง​ที่​จะ​เริ่ม​เคลื่อนที่​ไป​ใน​ทิศ​ทางตรง​ข้าม​กับ​ทิศ​ทางการ​ขับ​ขี่​ที่​เลือกไว้
  • เมื่อ​จอด​อยู่​กับ​ที่ ถ้า​โหมด​การ​เคลื่อนที่​ช้าๆ ถูก​ยกเลิก​การทำงาน

ระบบ​ช่วย​เบรก​จะ​หยุดทำงาน:

  • เมื่อ​เลือก​ตำแหน่งเกียร์ D หรือ R และ​คนขับ​เหยียบคันเร่ง
  • เมื่อ​คนขับ​เลือก​ตำแหน่งเกียร์ N
เบรก​จอด​รถ​จะ​ถูก​สั่งงาน​โดยอัตโนมัติ
  • ถ้า​มี​การ​ปิด​การ​ทำงาน​ของรถ
  • เมื่อ​คนขับ​ปลด​เข็ม​ขัด​นิรภัย และ/หรือ เปิด​ประตูคนขับ
  • ถ้า​สั่งงานฟังก์ชัน Hold (เบรก​เมื่อ​จอด​อยู่​กับที่) ไว้ และ​รถ​จอด​อยู่​กับ​ที่​เป็น​ระยะเวลาหนึ่ง (ประมาณ 5–10 นาที) แล้ว