การ​สิ้นสุด​การ​ชาร์จ​ของรถไฟฟ้า

สิ้นสุด​การ​ชาร์จ​ได้​ตลอดเวลา​โดย​การ​กด​ปุ่ม​ที่​อยู่​ถัด​จาก​ช่อง​เสียบ​สำหรับ​รับ​การ​ชาร์จ หรือ​ใช้​ปุ่ม​บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง

การ​สิ้นสุด​การชาร์จ (ไฟฟ้ากระแสสลับ)1

กด​ปุ่ม​ที่​อยู่​ถัด​จาก​ช่อง​เสียบ​สำหรับ​รับ​การ​ชาร์จ​หรือ​ใช้​ปุ่ม​บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง - มือ​จับ​ที่​ล็อค​อยู่​ของ​สาย​ชาร์จ​จะ​ปลดออก/ปลด​ล็อคออก

 สำคัญ

ก่อนที่​จะ​ถอด​ปลั๊ก​สาย​ชาร์จ​ออก​จาก​ช่อง​เสียบ​สำหรับ​รับ​การ​ชาร์จ​ของ​รถ จะต้อง​สิ้นสุด​การ​ชาร์จ​ก่อนเสมอ ถ้า​ไม่​หยุด​การ​ชาร์จ​ก่อนที่​จะ​ถอด​สาย​ชาร์จ อาจ​ส่งผล​ให้​สาย​ชาร์จ​หรือ​ระบบ​ได้รับ​ความ​เสียหายได้

2139-BEV-Stop charging- rear inlet and charging gun

ถอด​ปลั๊ก​สาย​ชาร์จ​ออก​จาก​ซอค​เก็ต​อินพุต​การ​ชาร์จ​ของ​รถ​และ​ปิด​ฝาปิด

ถอด​ปลั๊ก​สาย​ชาร์จ​ออก​จาก​สถานี​ชาร์จ หรือ​เสียบ​สาย​ชาร์จ​แบบ​ติดตั้งถาวร เข้า​กับ​ปลั๊ก​เสียบ​สำหรับ​เก็บ​สาย​ชาร์จ​ของ​สถานีชาร์จ

สาย​ชาร์จ​จะ​ล็อค​โดยอัตโนมัติ

ถ้า​ไม่​ถอด​ปลั๊ก​สาย​ชาร์จ​ออก​จาก​ช่อง​เสียบ​สำหรับ​รับ​การ​ชาร์จ สาย​ชาร์จ​จะ​ถูก​ล็อค​ซ้ำ​อีก​ครั้ง​โดย​อัตโนมัติ​ใน​เวลา​ไม่​นาน​หลังจาก​ที่​ปลด​ล็อค​เพื่อให้​สามารถ​ทำ​การ​ชาร์จ​ได้มากที่สุด สาย​ชาร์จ​จะ​สามารถ​ถอด​ปลั๊ก​ออก​อีก​ครั้ง​ได้​โดย​ใช้​ปุ่ม​ที่​อยู่​ถัด​จาก​ซอค​เก็ต​อินพุต​การ​ชาร์จ หรือ​โดย​ใช้​ปุ่ม​บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง

การ​สิ้นสุด​การ​ชาร์จ​แบบเร็ว (ไฟฟ้ากระแสตรง)

 สำคัญ

ห้าม​พยายาม​ถอด​ปลั๊ก​สาย​ชาร์จ​ออก​จาก​รถ​ใน​ระหว่าง​ที่​กำลัง​ทำ​การ​ชาร์จอยู่ ให้​หยุด​การ​ชาร์จ​ก่อน จากนั้น​จึง​ถอด​ปลั๊ก​สาย​ชาร์จ​เมื่อ​ตัว​ล็อค​ใน​ซอค​เก็ต​อินพุต​การ​ชาร์จ​ของ​รถ​ได้​ปลด​ล็อค​ออก​โดย​อัตโนมัติ​แล้วเท่านั้น

สิ้นสุด​การ​ชาร์จ​แบบ​เร็ว​โดย​การ​กด​ปุ่ม​ที่​อยู่​ถัด​จาก​ช่อง​เสียบ​สำหรับ​รับ​การ​ชาร์จ​ของรถ​, ใช้​ปุ่ม​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง หรือ​ใช้​ส่วน​ติดต่อ​กับ​ผู้ใช้​ของ​สถานีชาร์จ
การ​ชาร์จ​จะ​สิ้นสุด​ลง และ​ตัว​ล็อค​ใน​ช่อง​เสียบ​สำหรับ​รับ​การ​ชาร์จ​จะ​ปลด​ล็อค​ออก​โดยอัตโนมัติ กรณี​นี้​อาจ​ใช้​เวลา​ประมาณ​สองวินาที
ถอด​ปลั๊ก​สาย​ชาร์จ​ออก​จาก​ซอค​เก็ต​อินพุต​การ​ชาร์จ​ของ​รถ​และ​ปิด​ฝาปิด
ต่อ​สาย​ชาร์จ​เข้า​กับ​ซอค​เก็ต​สำหรับ​เก็บ​ของ​สถานี​ชาร์จ หรือ​นำ​กลับไป​แขวน​ไว้​ที่​ตำแหน่ง​ที่​กำหนดไว้

การ​ชาร์จ​แบบ​เร็ว​ถูกขัดจังหวะ

ถ้า​การ​ชาร์จ​แบบ​เร็ว​หยุด​ลง การ​ชาร์จ​จะ​ไม่​เริ่ม​ทำงาน​ต่อ​โดย​อัตโนมัติ เนื่องจาก​สถานี​ชาร์จ​จำเป็นต้อง​ได้รับ​การ​อนุญาต​ให้​ทำ​การ​ชาร์จ​อีก​ครั้ง​โดย​ผ่าน​ทาง​ส่วน​ติดต่อ​กับผู้ใช้ สาย​ชาร์จ​จะ​ไม่​ล็อค​เข้า​ตำแหน่ง​โดย​อัตโนมัติ​ถ้า​การ​ชาร์จ​แบบ​เร็ว​หยุดลง ใน​การ​เริ่ม​การ​ชาร์จ​แบบ​เร็ว​ที่​หยุด​ลง​อีก​ครั้ง ให้​ถอด​ปลั๊ก​สาย​ชาร์จ​ออก​จาก​ช่อง​เสียบ​สำหรับ​รับ​การ​ชาร์จ​ของ​รถ จากนั้น​ให้​เสียบ​กลับ​เข้า​ไป​อีก​ครั้ง แล้ว​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ใน​ส่วน​ติดต่อ​กับ​ผู้ใช้​ของ​สถานีชาร์จ

ใน​กรณี​ที่​มี​ปัญหา​ใน​การ​ปลด​มือ​จับ​สำหรับ​การชาร์จ

ถ้า​เสียบ​สาย​ชาร์จ​ทิ้ง​ไว้​บน​ช่อง​เสียบ​สำหรับ​รับ​การ​ชาร์จ​เป็น​เวลา​ระยะ​หนึ่ง​หลังจาก​ที่​การ​ชาร์จ​เสร็จ​สิ้น​ลง​แล้ว สาย​ชาร์จ​จะ​ถูก​ล็อค​อีก​ครั้ง​โดยอัตโนมัติ2 ดังนั้น ขั้น​แรก ให้​ลอง​สิ้นสุด​การ​ชาร์จ​อีกครั้ง ถ้า​มือ​จับ​สำหรับ​การ​ชาร์จ​ยังคง​ไม่​ปลด​ออก​โดย​อัตโนมัติ ให้​ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  • ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​กุญแจ​อยู่​ใน​ระยะ​การ​ทำงาน และ​รถ​ปลด​ล็อคอยู่
  • ปิด​แหล่งจ่ายไฟ​ไป​ยัง​สถานี​ชาร์จ​อย่างปลอดภัย ใน​ระหว่าง​การ​ชาร์จ​ผ่าน​สถานี​ชาร์จ ให้​ติดต่อ​ฝ่าย​บริการ​ลูกค้า​ของ​สถานี​ชาร์จ​เพื่อ​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​การ​สิ้นสุด​การชาร์จ
  • โยก​มือ​จับ​สำหรับ​การ​ชาร์จ​ไป​มา​อย่างระมัดระวัง
  • ล็อค​และ​ปลด​ล็อครถ
  • ล็อค​รถ​และ​รอ​จนกระทั่งไฟ LED ที่​ช่อง​เสียบ​สำหรับ​รับ​การ​ชาร์จ​ของ​รถ​ของ​รถ​ดับ​ลง ซึ่ง​อาจ​ใช้​เวลานานถึง 7 นาที จากนั้น​ให้​ปลด​ล็อครถ

ถ้า​ยังคง​เกิด​ปัญหา​อยู่ โปรด​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​ของท่าน

การ​ปลด​สาย​ชาร์จ​โดย​ใช้​มือ​จับฉุกเฉิน

ถ้า​ไม่​สามารถ​ปลด​สาย​ชาร์จ​ออก​จาก​ช่อง​เสียบ​สำหรับ​รับ​การ​ชาร์จ​ของ​รถ​ได้​เมื่อ​การ​ชาร์จ​สิ้นสุด​ลง​แล้ว และ​รถ​มี​มือ​จับ​สำหรับ​การ​ปลด​ฉุกเฉิน​ติดตั้งไว้ ให้​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ด้านล่าง​นี้ หรือ​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​ของท่าน

สำหรับ​รถ​ที่​ไม่​มี​มือ​จับ​สำหรับ​การ​ปลดฉุกเฉิน ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ลูกค้า​ของ​สถานี​ชาร์จ หรือ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​ของท่าน

iCup-23w17-BEV-Emergency release handle position
เปิด​บริเวณ​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​ของ​รถ​แล้ว​พับ​พื้น​วาง​สัมภาระขึ้น ยก​แผง​ปิด​พื้น​แบบ​ร่องออก
มือ​จับ​สำหรับ​การ​ปลดฉุกเฉินจะ​อยู่​ทาง​ด้านซ้าย​ใต้​แผง​ปิดพื้น

 คำเตือน

ก่อนที่​จะ​ใช้​มือ​จับ​สำหรับ​การ​ปลดฉุกเฉิน ให้​ตรวจสอบ​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​ว่า​การ​ชาร์จ​เสร็จ​สมบูรณ์​แล้วก่อน ห้าม​ใช้​มือ​จับ​สำหรับ​การ​ปลดฉุกเฉินในขณะ​ที่​กำลัง​ทำ​การ​ชาร์จอยู่
จับ​มือ​จับ​สำหรับ​การ​ปลดฉุกเฉินแล้วดึง
มือ​จับ​สำหรับ​การ​ปลดฉุกเฉิน จะ​เลื่อน​กลับ​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​การ​ชาร์จ​ครั้ง​ถัดไป​เริ่มต้นขึ้น
รอ​เป็น​เวลาประมาณ 5 วินาที ก่อนที่​จะ​ถอด​ปลั๊ก​สาย​ชาร์จ​ออก​จาก​ช่อง​เสียบ​สำหรับ​รับ​การ​ชาร์จ​ของรถ
ติดตั้ง​แผง​ปิด​พื้น​กลับ​เข้า​ที่ และ​พับ​พื้น​วาง​สัมภาระลง ปิด​ห้อง​เก็บสัมภาระ
  1. 1 เกี่ยวข้อง​กับ​การ​ชาร์จ​ด้วย​สาย​ชาร์จโหมด 3 หรือ​สถานี​ชาร์จ​ที่​มี​สาย​ชาร์จ​แบบ​ติดตั้งถาวร
  2. 2 เมื่อ​ชาร์จ​ด้วย​ไฟฟ้ากระแสสลับ