จุดหมาย​ปลายทางใน Google Maps

จุดหมาย​ปลายทาง​ที่​สามารถ​ป้อน​ลงใน Maps ได้​มี​หลายประเภท

จุดหมาย​ปลายทาง​ประเภท​ต่างๆ จะ​สามารถ​ป้อน​ได้​ใน​ช่อง​ข้อมูล​การค้นหา นอกเหนือจาก​ที่​อยู่​แล้ว จะ​สามารถ​ป้อน​จุดหมาย​ปลายทาง​ที่​จำเพาะ​เจาะจง เช่น พิพิธภัณฑ์ และ​ขอ​การ​แนะนำ​เส้นทาง​ไป​ยัง​จุดหมาย​ปลายทาง​นั้นได้ นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​ทำ​การ​ค้นหา​โดยทั่วไป เช่น การ​ค้นหา​สถานีชาร์จ​, ร้านอาหาร และ​โรงแรม เป็น​ต้น จากนั้น​จึง​เลือก​ผล​การ​ค้นหา​รายการ​ใด​รายการ​หนึ่ง​เป็น​จุดหมาย​ปลายทาง และ​รับ​การ​แนะนำ​เส้นทาง​ไป​ยัง​จุดหมาย​ปลายทาง​นั้น​ได้​อีกด้วย

ถ้า​เชื่อมโยง​บัญชีผู้ใช้ Google เข้า​กับ​รถ จุดหมาย​ปลายทาง​อย่างเช่น บ้าน​, ที่ทำงาน​, สถานที่​โปรด และ​การ​ค้นหา​ล่าสุด ที่​ได้​ตั้ง​ค่า​ไว้​ใน​อุปกรณ์​อื่นๆ จะ​สามารถ​แสดง​ขึ้นใน Maps ได้​อีกด้วย

 บันทึก

การ​เชื่อมต่อ​ที่​ไม่​ดี​อาจ​ส่งผล​เสีย​ต่อ​การทำงาน