ไฟต่ำ

ในขณะ​ขับ​ขี่​โดย​ที่​วง​แหวน​หมุน​บน​สวิตช์​โยก​อยู่​ในตำแหน่ง P5-1707 Symbol AUTO ไฟ​ต่ำ​จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​สภาพ​แสง​ใน​เวลา​กลางวันน้อย​, ใน​ที่​มืด หรือ​เมื่อ​รถ​อยู่​ใน​โหมด​ขับขี่

P5/P6-2222-Stalk with turning ring, low beam
วง​แหวน​หมุน​บน​คัน​สวิตช์​ในตำแหน่ง AUTO

เมื่อ​สวิตช์​แบบ​วง​แหวน​หมุน​ของ​คัน​สวิตช์​อยู่​ในตำแหน่ง P5-1707 Symbol AUTO ไฟ​ต่ำ​จะ​ทำงาน​ด้วย​โดย​อัตโนมัติ​ถ้า​เปิด​ไฟ​ตัด​หมอกด้านหลัง

เมื่อ​วง​แหวน​หมุน​บน​สวิตช์​โยก​อยู่​ที่ตำแหน่ง P5-1507 Symbol low beam ไฟ​ต่ำ​จะ​ทำงาน​ตลอดเวลา​เมื่อ​รถ​อยู่​ใน​โหมด​ขับขี่

การ​ตรวจจับอุโมงค์

รถ​จะ​ตรวจจับ​เมื่อ​กำลัง​ขับ​รถ​เข้า​ไป​ใน​อุโมงค์ และ​จะ​เปลี่ยน​จาก​ไฟ​สำหรับ​ขับ​ขี่​ใน​เวลา​กลางวัน​เป็น​ไฟต่ำ

พึง​ระลึก​ไว้​ว่า วง​แหวน​หมุน​ใน​คัน​สวิตช์​ด้านซ้าย​ต้อง​อยู่​ในโหมด P5-1707 Symbol AUTO เพื่อให้​การ​ตรวจจับ​อุโมงค์ทำงาน

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่