Rear Collision Warning*

ฟังก์ชัน Rear Collision Warning1 (RCW) จะ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​หลีกเลี่ยง​ไม่ให้​ถูก​ชน​จาก​รถ​ที่​เคลื่อนที่​เข้า​มา​ทางด้านหลัง

ไฟ​เลี้ยว​จะ​กะพริบ​อย่าง​รวดเร็ว​เพื่อ​เตือน​ให้​ผู้​ขับ​ขี่​ใน​รถ​ที่​เคลื่อน​เข้า​มา​ด้านหลัง​ทราบ​ว่า​อาจ​เกิด​การ​ชน​ใน​ระยะ​กระชั้นชิด

ถ้าความเร็ว ต่ำกว่า 30 กม./ชม. (20 ไมล์​ต่อชั่วโมง) และ​ฟังก์ชัน​ตรวจ​พบว่า​รถ​กำลัง​อยู่​ใน​อันตราย​เนื่องจาก​รถ​ที่​อาจ​เข้า​มา​ชน​จาก​ทาง​ด้านหลัง ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​อาจ​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ด้านหน้า​ให้​รัดแน่น ใน​กรณี​ที่​เกิด​การชน Whiplash Protection System จะ​ทำงาน​ด้วยเช่นกัน

นอกจากนั้น​ฟังก์ชัน​นี้​ยัง​อาจ​มี​การ​สั่งงาน​เบรก​เท้า​ในทันที​ก่อนที่​จะ​เกิด​การ​ชน​จาก​ด้านหลัง เพื่อ​ลด​การ​เร่ง​ความเร็ว​ไป​ทางด้านหน้า​ของ​รถ​ใน​ระหว่าง​ที่​เกิด​การ​ชน​อีกด้วย อย่างไร​ก็​ตาม เบรก​เท้า​จะ​ทำงาน​เมื่อ​รถ​จอด​อยู่​กับ​ที่เท่านั้น เบรก​เท้า​จะ​ถูก​ปลด​ออก​ในทันที​ที่​เหยียบคันเร่ง

ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ทุก​ครั้ง​ที่​สตาร์ตเครื่องยนต์

 คำเตือน

  • ฟังก์ชัน​เป็น​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​เพิ่มเติม​สำหรับ​คนขับ​ที่​มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อ​เพิ่ม​ความ​สะดวกสบาย​ใน​การ​ขับ​ขี่​และ​เพิ่ม​ความ​ปลอดภัย​ให้​สูงขึ้น ฟังก์ชัน​นี้​อาจ​ไม่​สามารถ​รับมือ​กับ​สถานการณ์การจราจร​, สภาพ​อากาศ และ​สภาพ​ถนน​บาง​รูปแบบได้
  • ขอ​แนะนำ​ให้​คนขับ​อ่าน​ทุก​ส่วน​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ฟังก์ชัน​นี้ เพื่อ​เรียนรู้​เกี่ยวกับ​ปัจจัย​ต่างๆ เช่น ข้อจำกัด​ของ​ระบบ​และ​สิ่ง​ที่​คนขับ​ควร​ทราบ​ก่อนที่​จะ​ใช้​งาน​ระบบ เป็นต้น
  • ฟังก์ชัน​ของ​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ไม่ได้​เข้า​มา​แทน​ความ​ระมัดระวัง​และ​การ​ตัดสินใจ​ของ​คนขับ​แต่​อย่าง​ใด คนขับ​เป็น​ผู้รับผิดชอบ​ใน​การ​ทำ​ให้​แน่ใจ​ได้​ถึง​การ​ขับ​ขี่​รถ​อย่างปลอดภัย​, ที่​ความเร็ว​ที่เหมาะสม​, ด้วย​ระยะห่าง​จาก​รถ​คัน​อื่น​ที่​เหมาะสม และ​เป็นไป​ตาม​กฎ​จราจร​และ​ข้อบังคับ​ที่​มี​ผล​ใช้​ในขณะ​นั้นๆ อยู่เสมอ
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  2. 1 ฟังก์ชัน​อาจ​มี​ให้บริการ​ใน​บาง​ตลาดเท่านั้น