การ​เริ่ม​การ​ทำงาน​และ​การ​ปิด​การ​ฟอกอากาศ*

การ​ฟอก​อากาศ​จะ​ช่วย​ให้​คุณภาพ​อากาศ​ใน​ห้อง​โดยสาร​ดี​ขึ้น​ก่อนที่​จะ​ขับขี่ ฟังก์ชัน​นี้​สามารถ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ในทันที​ได้​จาก​จอแสดงผล​ตรงกลาง
เปิด​มุมมอง​สภาพ​อากาศ​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​โดย​การ​แตะ​ที่​ปุ่ม​อุณหภูมิ​ที่​ตรง​กลาง​ด้านล่าง​ของ​จอแสดงผล​ตรงกลาง
กดปุ่ม Parking
แตะที่ Start air purification เพื่อ​เริ่ม​การ​ฟอก​อากาศในทันที

 บันทึก

การ​ฟอกอากาศ* จะ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​ทำงาน​เสร็จ​สิ้นแล้ว

กระจก​และ​ประตู​ทั้งหมด​จะต้อง​ปิด​อยู่ การ​ฟอก​อากาศ​จึง​จะ​สามารถ​ทำงานได้

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม