ป้าย​เตือน​รูปสามเหลี่ยม

ใช้​ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​ใน​การ​เตือน​ผู้ใช้​รถ​ใช้​ถนน​ราย​อื่นๆ ถ้า​รถ​จอด​อยู่​กับ​ที่​ในการจราจร

นอกจากนี้​ยัง​เปิด​ใช้​ไฟ​กะพริบฉุกเฉิน

พื้นที่จัดเก็บ

ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​จะ​อยู่​ใน​ช่อง​ภายใน​ประตูท้าย

การ​พับ​ป้าย​เตือน​รูปสามเหลี่ยม

P5-1717-XC60-Warning triangel storage in tailgate, step 1
P5-1507-Warningtriangel step 2
P5-1507-warningtriangel step 3
P5-Icon gray box 1

เปิด​ฝา​ปิด​โดย​หมุน​ปุ่ม​ไป​หนึ่ง​ใน​สี่​รอบ จากนั้น​ดึง​ฝา​ปิด​ออก​จาก​ตัว​ยึด​ที่​ขอบ​ด้านบน​และ​ขอบด้านล่าง

ดัน​สลัก​ที่​ยึด​ป้าย​สามเหลี่ยม​ไป​ทางขวา​เล็กน้อย และ​ถอด​ปลอก​หุ้มออก

P5-Icon gray box 2

ถอด​ป้าย​สามเหลี่ยม​ออก​จาก​ปลอก​หุ้ม จากนั้น​คลี่​ป้าย​สามเหลี่ยม และ​พับ​ปลาย​เข้า​หากัน

P5-Icon gray box 3

กาง​ขา​ตั้ง​ของ​ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยมออก

ปฏิบัติ​ตาม​ข้อบังคับ​ใน​การ​ใช้​ป้าย​เตือน​รูปสามเหลี่ยม วาง​ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​ไว้​ใน​ตำแหน่ง​ที่​เหมาะสม​โดย​คำนึงถึง​สภาพการจราจร

ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​และ​ปลอก​หุ้ม​ถูก​ยึด​อย่าง​ถูกต้อง​ใน​พื้นที่​จัดเก็บ และ​ดัน​สลัก​กลับ​เข้า​ที่​หลังจาก​ใช้งาน