ปุ่ม​ปลด​ล็อค​คันเกียร์

ตัว​ระงับ​การ​ทำงาน​ของ​คัน​เกียร์​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​มี​การ​เปลี่ยน​เกียร์​ระหว่าง​ตำแหน่ง​เกียร์​ต่างๆ ใน​กระปุก​เกียร์​อัตโนมัติ​โดย​ไม่ตั้งใจ

ใน​การ​เปลี่ยน​ตำแหน่ง​เกียร์ จะต้อง​เหยียบ​แป้นเบรก

คัน​ควบคุม​จะ​สามารถ​เลื่อน​ไป​และ​กลับ​ได้​ตลอดเวลา แต่​จำเป็นต้อง​เหยียบ​แป้น​เบรก​เพื่อ​ทำ​การ​เปลี่ยน​ตำแหน่งเกียร์

ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

ถ้า​คัน​เกียร์​ถูก​ระงับ​การ​ทำงาน จะ​มี​ข้อความ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ เช่น Press brake pedal to activate gear lever

คัน​เลือก​เกียร์​ไม่​ถูก​ขัด​ขวางทางกลไก1

  1. 1 ใช้​กับ​รถยนต์​ที่​มี​คัน​เกียร์​ขนาดเล็ก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง