สถานะการ​ชาร์จ​ใน​ชุด​ควบคุม​สายชาร์จ*

ไฟ LED ใน​ชุด​ควบคุม​สาย​ชาร์จ​จะ​แสดง​สถานะการ​ชาร์จ​ที่​กำลัง​ดำเนิน​อยู่ รวมถึง​สถานะ​หลังจาก​การ​ชาร์จ​เสร็จ​สมบูรณ์แล้ว1
P5P6-2017- Electric drive- Control module cable
ไฟ LED ของ​ชุดควบคุม2
 1. P5-Icon red circle 1ไฟ LED

 สำคัญ

ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​มี​การ​จัดการ​สาย​ชาร์จ​ตาม​ข้อเสนอแนะ​และ​คำแนะนำ​โดย​การ​อ่าน​คำแนะนำ​ที่​แนบมา
ไฟ LEDสถานะความหมายการ​ดำเนินการ​ที่แนะนำ
ดับไม่​สามารถ​ทำ​การ​ชาร์จได้ไม่​มี​การ​จ่ายไฟ​ให้กับ​สายชาร์จ
 1. ถอด​ปลั๊ก​สาย​ชาร์จ​ออก​จาก​ปลั๊กไฟ​ติดผนัง
 2. เสียบ​สาย​ชาร์จ​เข้า​กับ​ปลั๊กไฟ​ติด​ผนัง​อีก​ครั้ง หรือ​ใช้​ปลั๊กไฟ​ติด​ผนัง​ชุดอื่น
 3. ถ้า​ยังคง​เกิด​ปัญหา​อยู่ โปรด​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​ของท่าน
ไฟ​สีขาวสามารถ​ชาร์จได้สาย​ชาร์จ​พร้อม​ที่​จะ​เสียบ​เข้า​กับ​รถแล้ว
ถ้าไฟ LED เป็น​สี​ขาว​แต่​ไม่​สามารถ​ชาร์จได้:
 1. ถอด​สาย​ชาร์จ​ออก​จาก​ช่อง​เสียบชาร์จ
 2. เสียบ​สาย​ชาร์จ​เข้า​กับ​ช่อง​เสียบ​ชาร์จ​อีกครั้ง
 3. ถ้า​ไฟ​แสดง​ไม่​กะพริบ​เป็น​สี​ขาว​ภายใน​เวลาประมาณ 10 วินาที ให้​ถอด​ปลั๊ก​สาย​ชาร์จ​ออก​จาก​ช่อง​เสียบ​สำหรับ​รับ​การ​ชาร์จ​และ​จากนั้น​จึง​ถอด​ออก​จาก​ปลั๊กไฟ​ติดผนัง
 4. เสียบ​สาย​ชาร์จ​เข้า​กับ​ปลั๊กไฟ​ติด​ผนัง​อีก​ครั้ง จากนั้น​จึง​เสียบ​เข้า​กับ​ช่อง​เสียบ​สำหรับ​รับ​การ​ชาร์จ​ในรถ
 5. ถ้า​ยังคง​เกิด​ปัญหา​อยู่ โปรด​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​ของท่าน
กะพริบ​เป็น​สีขาวกำลัง​ทำ​การชาร์จ

ชุด​อิเล็กทรอนิกส์​ของ​รถยนต์​ได้​เริ่ม​การ​ชาร์จแล้ว

กำลัง​ทำ​การชาร์จ

รอ​จนกระทั่ง​รถ​ได้รับ​การ​ชาร์จ​จนเต็ม
ติด​สว่าง​เป็น​สีแดงไม่​สามารถ​ทำ​การ​ชาร์จได้ความ​ผิดปกติชั่วคราว
 1. ถอด​สาย​ชาร์จ​ออก​จาก​ช่อง​เสียบชาร์จ
 2. รอ​เป็น​เวลา​สั้นๆ ช่วงหนึ่ง
 3. เสียบ​สาย​ชาร์จ​เข้า​กับ​ช่อง​เสียบ​ชาร์จ​อีกครั้ง
 4. ถ้า​ยังคง​เกิด​ปัญหา​อยู่ โปรด​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​ของท่าน
กะพริบ​เป็น​สีแดงไม่​สามารถ​ทำ​การ​ชาร์จได้ความ​ผิดปกติร้ายแรง
 1. ถอด​ปลั๊ก​สาย​ชาร์จ​ออก​จาก​ช่อง​เสียบ​สำหรับ​รับ​การ​ชาร์จ และ​จากนั้น​จึง​ถอด​ออก​จาก​ปลั๊กไฟ​ติดผนัง
 2. รอ​เป็น​เวลา​สั้นๆ ช่วงหนึ่ง
 3. เสียบ​สาย​ชาร์จ​เข้า​กับ​ปลั๊กไฟ​ติด​ผนัง​อีก​ครั้ง จากนั้น​จึง​เสียบ​เข้า​กับ​ช่อง​เสียบ​สำหรับ​รับ​การ​ชาร์จ​ในรถ
 4. ถ้า​ยังคง​เกิด​ปัญหา​อยู่ โปรด​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​ของท่าน
 1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
 2. 1 เกี่ยวข้อง​กับ​การ​ชาร์จ​ด้วย​สาย​ชาร์จโหมด 2
 3. 2 ไฟ LED (Light Emitting Diode)