ตัว​ยึด​สำหรับ​ลาก​รถ​พ่วง​ที่​สามารถยืด/ร่นได้*

ตะขอ​ลาก​พ่วง​แบบ​ร่น​เข้าได้1 สามารถ​ร่น​เข้า​หรือ​กาง​ออก​ตาม​ต้องการ​ได้ง่าย ใน​ตำแหน่ง​ที่​มี​การ​ร่น ตัว​ยึด​สำหรับ​ลาก​รถ​พ่วง​จะ​ถูก​ปิดสนิท

 คำเตือน

ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​สำหรับ​การ​ร่น​และ​ยืดคาน​ลากพ่วง​อย่างระมัดระวัง

 คำเตือน

อย่า​กด​ปุ่ม​ยืดออก/ร่น​เข้า​ถ้า​มี​รถ​พ่วง​หรือ​อุปกรณ์เสริม​ต่อ​อยู่​กับ​คาน​ลากพ่วง
P5P6-21w39/46-Swivable towbar switch in trunk

ปุ่ม​สำหรับ​การยืด/ร่น​คาน​ลาก​พ่วง​จะ​อยู่​ทาง​ด้านขวา​ที่​ด้านหลัง​ของ​ห้อง​เก็บสัมภาระ ไฟ​แสดง​ใน​ปุ่ม​จะ​กะพริบ​หรือ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เป็น​สี​ส้ม​อย่าง​คงที่​เมื่อ​การ​ร่น​เข้า​หรือ​การ​ยืด​ออก​ทำงานอยู่

การ​ยืด​ตัว​ยึด​สำหรับ​ลาก​รถพ่วง

กด​แล้ว​ปล่อย​ปุ่ม​ใน​ห้อง​เก็บสัมภาระ - การ​ยืด​ออก​อาจ​ไม่​เริ่ม​ทำงาน​ถ้า​กด​ปุ่ม​นานเกินไป

คาน​ลาก​พ่วง​จะ​ยืด​ออก​ด้าน​นอก​และ​ลง​ด้านล่าง​ไป​ที่​ตำแหน่ง​ปลดล็อค - ไฟ​แสดง​จะ​กะพริบ​เป็น​สีส้ม
เลื่อน​คาน​ลาก​พ่วง​ไป​ที่​ตำแหน่ง​สุด​ซึ่ง​เป็น​ตำแหน่ง​ที่​คาน​ลาก​พ่วง​จะ​ถูก​ยึด​และ​ล็อคไว้
ไฟ​แสดง​จะ​ติด​สว่าง​อย่าง​คงที่​เมื่อ​คาน​ลาก​พ่วง​พร้อม​สำหรับ​การ​ใช้​งานแล้ว

 คำเตือน

หลีกเลี่ยง​การ​ยืน​ใกล้​กับ​กัน​ชน​ใน​ตำแหน่ง​ตรง​กลาง​ที่​ด้านหลัง​รถ​ในขณะ​การ​ต่อ​ตะขอ​ลากพ่วง

 สำคัญ

เมื่อ​สั่งงาน​คาน​ลาก​พ่วง​โดย​การ​กด​ปุ่ม และ​คาน​ลาก​พ่วง​ได้​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ปลด​ล็อคแล้ว:

รอ​เป็นเวลา 2 วินาที ก่อนที่​จะ​เลื่อน​คาน​ลาก​พ่วง​ไป​ที่​ตำแหน่งล็อค ถ้า​คาน​ลาก​พ่วง​ไม่​ค้าง​อยู่​ที่​ตำแหน่ง​ล็อค ให้​รอ​เป็น​เวลา​อีก​สอง​ถึง​สาม​วินาที​แล้ว​ลอง​อีกครั้ง

ห้าม​แตะ​คาน​ลากพ่วง

 คำเตือน

ต้อง​ยึด​สาย​เคเบิล​นิรภัย​ของ​รถ​ลาก​พ่วง​เข้า​กับ​จุด​ยึด​ที่กำหนด

 บันทึก

โหมด​ประหยัด​พลังงาน​จะ​ทำงาน​หลังจาก​เวลา​ผ่าน​ไป​เป็น​ระยะ​หนึ่ง และ​ไฟ​แสดง​จะ​ดับลง การ​สั่งงาน​ระบบ​อีก​ครั้ง​ทำ​ได้​โดย​การ​ปิด​และ​เปิด​ประตูท้าย กรณี​นี้​ใช้​ใน​การ​ร่น​และ​การ​ยืด​คาน​ลาก​พ่วง

ถ้า​รถ​ตรวจ​พบว่า​มี​รถ​พ่วง​แบบ​ไฟฟ้า​เชื่อมต่อ​อยู่ ไฟ​แสดง​จะ​ดับ​ลง และ​จะ​ไม่​สามารถ​ร่น​และ​ยืด​คาน​ลาก​พ่วงได้

การ​ร่น​ตัว​ยึด​สำหรับ​ลาก​รถพ่วง

กด​แล้ว​ปล่อย​ปุ่ม​ใน​ห้อง​เก็บสัมภาระ - การ​ร่น​เข้า​อาจ​ไม่​เริ่ม​ทำงาน​ถ้า​กด​ปุ่ม​นานเกินไป

คาน​ลาก​พ่วง​จะ​ยืด​ลง​ด้านล่าง​ไป​ที่​ตำแหน่ง​ปลดล็อค - ไฟ​แสดง​จะ​กะพริบ​เป็น​สีส้ม
ล็อค​เหล็ก​ลาก​จูง​โดย​การ​เลื่อน​กลับไป​ที่​ตำแหน่ง​ร่น​เข้า ซึ่ง​เหล็ก​ลาก​จูง​จะ​ล็อค​เข้าตำแหน่ง
ไฟ​แสดง​จะ​ติด​สว่าง​อย่าง​คงที่​เมื่อ​คาน​ลาก​พ่วง​ร่น​เข้า​อย่าง​ถูกต้องแล้ว

 สำคัญ

ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า ไม่​มี​ปลั๊ก​หรืออะ​แดป​เตอร์​ใดๆ ติดตั้ง​อยู่​ใน​ซอค​เก็ต​จ่ายไฟ​เมื่อ​ร่น​เหล็ก​ลาก​จูงเข้า

 สำคัญ

เมื่อ​สั่งงาน​คาน​ลาก​พ่วง​โดย​การ​กด​ปุ่ม และ​คาน​ลาก​พ่วง​ได้​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ปลด​ล็อคแล้ว:

รอ​เป็นเวลา 2 วินาที ก่อนที่​จะ​เลื่อน​คาน​ลาก​พ่วง​ไป​ที่​ตำแหน่งล็อค ถ้า​คาน​ลาก​พ่วง​ไม่​ค้าง​อยู่​ที่​ตำแหน่ง​ล็อค ให้​รอ​เป็น​เวลา​อีก​สอง​ถึง​สาม​วินาที​แล้ว​ลอง​อีกครั้ง

ห้าม​แตะ​คาน​ลากพ่วง

 สำคัญ

เมื่อ​ไม่​ใช้​งาน​คาน​ลาก​พ่วง จะต้อง​ร่น​คาน​ลาก​พ่วง​เข้าเสมอ
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  2. 1 มี​ให้บริการ​ใน​ตลาด​ที่​กำหนดเท่านั้น

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่