การ​เชื่อมต่อ​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi

ถ้า​ต้องการ ท่าน​สามารถ​เชื่อมต่อ​รถ​เข้า​กับเครือข่าย Wi-Fi ได้

ถ้า​รถ​จอด​อยู่​ภายนอก​บ้าน​ที่​มีเครือข่าย Wi-Fi หรือ​ถ้า​ท่าน​แชร์​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​โทรศัพท์มือถือ ท่าน​จะ​สามารถ​เชื่อมต่อ​รถ​เข้า​กับ​เครือข่ายได้

ถ้า​ท่าน​ใช้​อินเทอร์เน็ต​ร่วมกัน​ผ่าน​โทรศัพท์มือถือ โปรด​ระลึก​ไว้​เสมอ​ว่า​ท่าน​จะต้อง​เปิด​ใช้​งาน​การ​ใช้​อินเทอร์เน็ต​ร่วมกัน​บน​โทรศัพท์ก่อน

ใน​การ​เชื่อมต่อ​รถ​เข้า​กับเครือข่าย Wi-Fi:
ไป​ที่​การ​ตั้งค่า iCup-2037-Settings symbol ที่​ด้านล่าง​ของ​จอแสดงผล​ตรง​กลาง จากนั้น​ให้​แตะที่ Connectivity
แตะ​บน​แถวสำหรับ Wi-Fi เพื่อ​แสดง​รายการ​เครือข่าย​ที่​สามารถใช้ได้ บาง​เครือข่าย​จะ​ไม่​อนุญาต​ให้​ทำ​การเชื่อมต่อ หาก​เครือข่าย​ที่​ท่าน​ต้องการ​เชื่อมต่อ​ไม่​อยู่​ใน​รายการ​ของ​เครือข่าย​ที่​สามารถ​ใช้ได้ โปรด​ดู​รายละเอียด​ด้านล่างนี้
เลือก​เครือข่าย​ที่ต้องการ​, ป้อน​รหัสผ่าน และ​ทำ​การเชื่อมต่อ

 บันทึก

การ​ทำ​ให้​จุด​เข้า​ใช้งาน Wi-Fi สามารถ​ใช้​งาน​ได้​กับระบบ Android จะ​มี​ข้อกำหนด​ที่​ระบุ​ไว้​จำนวนหนึ่ง:

 • WPA2 แบบ​ใช้รหัสผ่าน (CCMP)
  • จำเป็นต้อง​ใช้รหัสผ่าน
 • ไม่อนุญาต/ไม่​สามารถใช้ได้:
  • เครือข่าย​ที่​ไม่​มี​การเข้ารหัส (เครือข่าย​แบบเปิด)
  • WPA3
  • WEP
  • WPA (แบบมี TKIP)
  • เรา​เตอร์​ที่​เปิด​ใช้งาน WPS (Wi-Fi Protected Setup) ไว้ นอกจากนี้ ยัง​อาจ​รวมถึง​การเชื่อมต่อ WPA2 อีกด้วย (เรา​เตอร์​ภายใน​บ้าน​ส่วน​ใหญ่​จะ​เปิด​ใช้งาน WPS ไว้) ถ้า​เรา​เตอร์​ภายใน​บ้าน​ของ​ท่าน​เปิด​ใช้​งานฟังก์ชัน WPS ไว้ ท่าน​จะ​ไม่​สามารถ​ใช้​งาน​เครือข่าย​นั้น​ได้​เนื่องจาก​การ​รักษา​ความ​ปลอดภัย​ที่​จำกัด​เมื่อ​ทำ​การ​จัดการ​การเข้าถึง WPS ใน​การ​เชื่อมต่อ​กับเครือข่าย WPA2 ที่มี WPS ให้​ปิด​ใช้งาน WPS บน​เราเตอร์