การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​การ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ที่​นั่งด้านหน้า*

ระบบ​สามารถ​ทำ​ความ​ร้อน​ที่​นั่ง​เพื่อ​เพิ่ม​ความ​สบาย​ให้แก่​คนขับ​และ​ผู้โดยสาร​เมื่อ​อากาศ​หนาว​เย็นได้

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​ได้​ว่า​การ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ที่​นั่ง​ควร​ทำงาน​หรือไม่​เมื่อ​คนขับ​อยู่​ในรถ1 ถ้า​สั่ง​ให้​การ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ทำงาน การ​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ไฟฟ้า​จะ​เริ่ม​ทำงาน​เมื่อ​อุณหภูมิ​อากาศ​ภายนอก​มีค่า 10 °C (50 °F) หรือ​ต่ำกว่า

เปิด​มุมมอง​สภาพ​อากาศ​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​โดย​การ​แตะ​ที่​ปุ่ม​อุณหภูมิ​ที่​ตรง​กลาง​ด้านล่าง​ของ​จอแสดงผล​ตรงกลาง
กด iCup-2037-Icon three dots horizontal
เลือก​การ​ตั้ง​ค่าที่​ต้องการใน Auto driver seat heat และ Auto passenger seat heat เพื่อสั่งงาน/ยกเลิก​การ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ที่​นั่ง​คนขับ​และผู้โดยสาร
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  2. 1 การ​ใช้​โหมด​คอมฟอร์ท