โหมด​ออฟโรด

โหมด​การ​ขับ​ขี่​ด้วย​ความเร็ว​ต่ำ​ที่​ได้รับ​การ​ปรับ​มา​โดยเฉพาะ ซึ่ง​จะ​เพิ่ม​แรง​ฉุด​ลาก​ของ​รถ​ให้​สูงขึ้น​เมื่อ​ขับ​ขี่​ใน​สภาพ​ทาง​ออฟโรด​, บน​เขา​ที่​ลาด​ชัน และ​บน​พื้นผิว​ที่​มี​สภาพ​ไม่ดี

โหมด​การ​ขับขี่ Off-road จะ​ให้​ระยะห่าง​จาก​พื้นที่​สูง​จนถึง​ระดับ​ความเร็วสูงสุด 25 กม./ชม. (15 ไมล์​ต่อชั่วโมง)*, พวงมาลัยเบา​, การ​ขับเคลื่อน​ทุก​ล้อระดับสูง* และ​ฟังก์ชัน​การ​ขับ​ขี่​ด้วย​ความเร็ว​ต่ำ​พร้อม​การ​ควบคุม​ความเร็ว​ขณะ​ขับ​ลง​เขา​จะ​เปิดทำงาน โหมด​นี้​จะ​มี​การ​เบรก​ด้วย​เครื่องยนต์​ขั้น​สูง ซึ่ง​ทำ​ให้​สามารถ​เพิ่ม​หรือ​ลด​ความเร็ว​ของ​รถ​บน​เขา​ที่​ลาด​ชัน​ได้​โดย​การ​ใช้​คันเร่ง​เพียง​อย่าง​เดียว โดย​ไม่​ต้อง​ใช้​เบรก​เท้าได้

การ​ควบคุม​ความเร็ว​ทำ​ได้​โดย​ใช้คันเร่ง เมื่อ​ปล่อย​คันเร่ง รถ​จะ​ลด​ความเร็ว​ลง​ไป​ที่​ความเร็ว​สำหรับ​การ​เคลื่อนที่​ช้าๆ โดย​ไม่​คำนึงถึง​ระดับ​ความ​เอียง​ของ​ทาง​ลาด และ​ไม่​จำเป็นต้อง​ใช้​เบรก​เท้า​แต่​อย่างใด

ไฟ​เบรก​จะ​ทำงาน​เมื่อ​มี​การเบรกรถ/ความเร็ว​รถลดลง นอกจากนี้ คนขับ​ยัง​สามารถ​ใช้​เบรก​เท้า​ใน​การ​ลด​ความเร็ว​ขณะ​เคลื่อนที่​ช้าๆ หรือ​หยุด​รถ​ได้​อีกด้วย

โปรด​ระลึก​ถึง​สิ่ง​ต่อไปนี้​อยู่เสมอ:
  • โหมด​นี้​จะ​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ที่​ความเร็ว​ต่ำ โดย​มี​ความเร็ว​ไม่เกิน 40 กม./ชม. (25 ไมล์​ต่อชั่วโมง) เท่านั้น โหมด​การ​ขับ​ขี่​ออฟ​โรด​จะ​หยุด​ทำงาน​เมื่อ​ความเร็ว​รถ​เกิน​ความเร็ว​ที่​กำหนดไว้

 บันทึก

โหมด 'ออฟโรด​' ไม่ได้​รับ​การ​ออกแบบ​มา​สำหรับ​การ​ใช้​งาน​บน​ถนนสาธารณะ

การ​สั่งงาน​หรือ​การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​แบบ​ออฟโรด

กด iCup-2037-Settings symbol บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง
เลือก Driving
การ​สั่งงาน​และ​การ​ยกเลิก​การทำงาน Off-road mode

ฟังก์ชัน​จะ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​เมื่อ​ปิด​การ​ทำงาน​ของรถ

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม