แรง​บังคับ​เลี้ยว​ตามความเร็ว

พวงมาลัย​เพาเวอร์​แบบ​ขึ้นกับ​ความเร็ว​จะ​ทำ​ให้​แรง​บังคับ​เลี้ยว​จะ​เพิ่มขึ้น​ตาม​ความเร็ว​รถ​เพื่อให้​คนขับ​สามารถ​รู้สึก​ถึง​สภาพ​ถนน​ได้​ดีขึ้น บน​ทาง​ด่วน พวงมาลัย​จะ​หนักขึ้น ขณะ​จอด​รถ​ด้วย​ความเร็ว​ต่ำ พวงมาลัย​จะ​มี​น้ำหนัก​เบา​และ​หมุน​ได้​ด้วย​การ​ออก​แรงเบาๆ

กำลัง​ที่ลดลง

ใน​บาง​สถานการณ์​ที่​เกิดขึ้น​ได้​น้อย​มาก ระบบ​พวงมาลัย​เพาเวอร์​อาจ​ทำงาน​ด้วย​กำลัง​ที่​ลดลง ซึ่ง​ทำ​ให้​รู้สึก​ว่า​พวงมาลัย​หนัก​ขึ้นเล็กน้อย กรณี​นี้​อาจ​เกิดขึ้น​เมื่อ​ระบบ​พวงมาลัย​เพาเวอร์​ร้อน​เกินไป และ​จำเป็นต้อง​ทำ​การ​ระบาย​ความ​ร้อน​เป็น​การชั่วคราว นอกจากนั้น ยัง​เกิดขึ้น​ได้​เมื่อ​แหล่งจ่ายไฟ​ขาด​หายไป​อีกด้วย

Px-2037-iCup-Steering resistance symbol

ใน​กรณี​ที่​มี​กำลัง​ลดลง ข้อความ Power steering assistance Temporarily reduced จะ​แสดง​ขึ้น รวมทั้ง​จะ​มี​สัญลักษณ์​นี้​แสดง​อยู่​ใน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับด้วย

ในขณะ​ที่​พวงมาลัย​เพาเวอร์​ทำงาน​ด้วย​กำลัง​ที่​ลดลง ฟังก์ชั่น​การ​สนับสนุน​คนขับ​และ​ระบบ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​จะ​ไม่​สามารถ​ทำงานได้

 คำเตือน

หาก​อุณหภูมิ​เพิ่มขึ้น​สูง​เกินไป เซอร์​โว​อาจ​ถูก​บังคับ​ให้​ปิด​การ​ทำงาน​อย่างสมบูรณ์ ใน​กรณี​เช่นนี้ จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​แสดงข้อความ Stop safely Power steering failure ร่วมกับสัญลักษณ์

เปลี่ยน​ระดับ​แรง​ใน​การ​บังคับเลี้ยว

กด iCup-2037-Settings symbol บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง
แล้ว​แตะที่ Driving
การ​สั่งงาน​และ​การ​ยกเลิก​การทำงาน Steering feel firm

โดย​ท่าน​สามารถ​เข้า​ไป​ยัง​การ​เลือก​แรง​ต้าน​พวงมาลัย​ได้​เมื่อ​รถ​จอด​อยู่​กับ​ที่​หรือ​เคลื่อนที่​ด้วย​ความเร็ว​ต่ำ​ใน​เส้นทาง​ตรงเท่านั้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง