ไปที่หน้าของรถของท่านโดยตรง

หรือป้อนหมายเลข VIN หรือเลือกรุ่นรถยนต์

รุ่นปีคืออะไร

ในทุกๆ ปี เราจะทำการอัพเดตรุ่นปีหลายครั้ง การอัพเดตใหม่แต่ละครั้งจะมีรหัสรุ่นปีโดยเฉพาะกำกับอยู่ ซึ่งท่านสามารถดูได้ที่ด้านหลังของคู่มือสำหรับเจ้าของรถของท่าน รหัสจะเขียนอยู่ในรูปแบบ ATXXXX เช่น AT1446