ดาวน์โหลดแผนที่ของ Sensus Navigation (2014)

ระบบนำทางที่เริ่มนำมาใช้ในปี 2013 แผนที่จะบันทึกอยู่ในฮาร์ดดิสก์ภายในระบบ การอัพเดตทำได้โดยใช้หน่วยความจำแบบ USB (32 GB) และสามารถดาวน์โหลดแผนที่ได้จากเว็บการสนับสนุนของ Volvo Cars โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เลือกพื้นที่

ตุรกี
ทวีปยุโรป
รัสเซีย, อาเซอร์ไบจาน
รัสเซีย, อาเซอร์ไบจาน

รัสเซีย, อาเซอร์ไบจาน

10 GB

ดาวน์โหลดและรายละเอียด
อาฟริกาและตะวันออกกลาง
อาฟริกาและตะวันออกกลาง

อาฟริกาและตะวันออกกลาง

6 GB

ดาวน์โหลดและรายละเอียด
อินเดีย
อิสราเอล
อเมริกาใต้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

8 GB

ดาวน์โหลดและรายละเอียด
แปซิฟิก